Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

White Balance Upravuje

White Balance Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď má záber neprirodzené farby. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (White Balance) V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. 3 Dotknite sa požadovaného režimu t [OK] Obsah Vyhľadávanie operácie (Auto) (Daylight) (Cloudy) (Fluorescent White Balance 1) (Fluorescent White Balance 2) (Fluorescent White Balance 3) n (Incandescent) (Flash) (One Push) (One Push Set) Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby vyzerali prirodzene. Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď. Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom mieste. [Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele osvetlenie pri žiarivke. [Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke. [Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre denné biele osvetlenie pri žiarivke. Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri. Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom. Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade, že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné farby. Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime [One Push]. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pokračovanie r 74 SK

Poznámky • [White Balance] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného automatického nastavenia – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostreného pozadia – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime jednoduchého snímania • [Flash] v [White Balance] nie je dostupný v týchto situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime videozáznamu – Ak je výber scény nastavený na režimy (Anti Motion Blur), (Hand-held Twilight), (High Sensitivity) • Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3]. • Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto]. • Keď je položka [Flash] nastavená na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa dá nastaviť len na [Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set]. • [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku. Zachytenie východiskovej bielej farby v režime [One Push Set] 1 Nasnímajte biely objekt, ako kúsok papiera tak, aby vyplnil displej v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt. 2 t (White Balance) t [One Push Set] t [Capture] Displej na okamih sčernie a po nastavení a uložení vyváženia bielej farby do pamäte sa opäť zobrazí obrazovka pre záznam. Poznámky • Ak počas snímania bliká indikátor , nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby. • Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát, keď prebieha [One Push Set]. • Keď je blesk [Flash] nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa nastaví na stav s vyžarovaním blesku. • Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú uložené oddelene. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zÚčinky svetelných podmienok Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami. Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne pomocou funkcie vyváženia bielej farby. Počasie/ osvetlenie Charakteristika svetla Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka Biele (štandard) Modravé Sfarbenie do zelena Sčervenanie 75 SK