Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Scene Recognition

Scene Recognition Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie objektu (Detekcia pohybu). Obsah Príklad záberu saktivovaným režimom (Backlight). Ikona rozpoznania scény a sprievodca Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén. Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí príslušnú ikonu a sprievodcu. (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Close Focus), (Portrait) Vyhľadávanie operácie 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Intelligent Auto Adjustment) 3 t (Scene Recognition) t požadovaný režim Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index (Auto) (Advanced) Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia a nasníma záber. Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky zmení nastavenia a nasníma ďalší záber. • Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone sa zmení na zelenú. • Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého okamžite po nasnímaní. • Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú 2 zábery a automaticky sa zvolí záber, na ktorom sú oči otvorené. Podrobnosti o funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia Anti Blink?“. Pokračovanie r 80 SK

Poznámky • Funkcia rozpoznania scény nepracuje, ak snímate zábery pomocou digitálneho zoomu. • [Scene Recognition] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách: – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime jednoduchého snímania – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People] – Pri snímaní záberov v slede • (Portrait), (Twilight Portrait) alebo (Backlight Portrait) sa nerozpoznajú v nasledujúcich situáciách: – V režime zaostrenia sledovaného objektu – Keď je [Face Detection] nastavená na [When touched] • Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off]. • (Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie. • Rozpoznanie scény ako (Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom. • Ikona rozpoznania scény sa objaví bez ohľadu na [Display Settings]. • Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať. zSnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a voľba toho, ktorý sa vám páči (režim Advanced) V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa líšia nasledujúcim spôsobom. Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber. Prvý záber* Sníma v režime pomalej synchronizácie Sníma v režime pomalej synchronizácie, pričom tvár osvetlená bleskom slúži ako smerodajná Sníma v režime pomalej synchronizácie Snímanie s bleskom Snímanie s použitím tváre osvetlenej bleskom ako smerodajnej Druhý záber Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži ako smerodajná Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou uzávierky bez zvýšenia citlivosti Sníma s upraveným jasom a kontrastom pozadia Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre a pozadia Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index * Keď je položka [Flash] nastavená na [Auto]. zČo je to funkcia Anti Blink? Pri nastavení na režim [Advanced] fotoaparát v prípade rozpoznania scény (Portrait) automaticky nasníma dva zábery za sebou*. Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči zatvorené na oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“. * okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky 81 SK