Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

MENU/Indstillingersøgning Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-205-32(1) DK

 • Page 2 and 3: Sådan bruges denne håndbog Klik p
 • Page 4 and 5: Carl Zeiss-objektiv Kameraet er uds
 • Page 6 and 7: Visning 3D-billeder Visning af stil
 • Page 8 and 9: Andet Indeks Brug af kameraet i udl
 • Page 10 and 11: Optagelse uden slør Høj følsomhe
 • Page 12 and 13: MENU/Indstillinger-søgning MENU-pu
 • Page 14 and 15: MENU-punkter (Visning) Du kan nemt
 • Page 16 and 17: Kategorier Primære indstill. MENU/
 • Page 18 and 19: Multiudgangsstander Tilslut kamerae
 • Page 20 and 21: Skærm 2 Skærm 3 Beskrivelse Reduk
 • Page 22 and 23: Betjening af kameraet vha. træk i
 • Page 24 and 25: Brug af den interne hukommelse Kame
 • Page 26 and 27: Brug af knappen for stillbilled-/ f
 • Page 28 and 29: Intelligent autojustering Giver dig
 • Page 30 and 31: zHvad er forskellen mellem tilstand
 • Page 32 and 33: zÆndring af optageretning eller bi
 • Page 34 and 35: MENU/Indstillingersøgning Auto pro
 • Page 36 and 37: Valg af motiv Giver dig mulighed fo
 • Page 38 and 39: Funktioner du kan anvende i Valg af
 • Page 40 and 41: Zoom Du kan forstørre billedet, n
 • Page 42 and 43: Afspilningszoom Afspiller det forst
 • Page 44 and 45: Midlertidigt roteret visning Dette
 • Page 46 and 47: zVisning af grupperede serieoptagel
 • Page 48 and 49: 3D-funktioner Dette kamera er kompa
 • Page 50 and 51: 3D-optagelse 1 Tryk objektivdæksle
 • Page 52 and 53:

  Visning af billeder optaget stereos

 • Page 54 and 55:

  Scroll afspilning Kontinuerlig afsp

 • Page 56 and 57:

  Filmoptagelsesscene Giver dig mulig

 • Page 58 and 59:

  MENU/Indstillingersøgning zTips ti

 • Page 60 and 61:

  Blitz 1 Tryk objektivdækslet nedad

 • Page 62 and 63:

  Selvudløser 1 Tryk objektivdæksle

 • Page 64 and 65:

  Selvudløser I Nem-tilstand kan du

 • Page 66 and 67:

  Defokus.effekt Indstiller niveauet

 • Page 68 and 69:

  Ved optagelse i tilstandene Intelli

 • Page 70 and 71:

  Indstillinger for serieoptag. Kamer

 • Page 72 and 73:

  EV Du kan manuelt justere eksponeri

 • Page 74 and 75:

  Hvidbalance Justerer farvetonerne i

 • Page 76 and 77:

  Hvidbalance under vandet Justerer f

 • Page 78 and 79:

  Bemærkninger • Når du anvender

 • Page 80 and 81:

  Scenegenkendelse Kameraet registrer

 • Page 82 and 83:

  Blød hud-effekt Når Registrering

 • Page 84 and 85:

  zSådan registreres det prioritered

 • Page 86 and 87:

  Skærmindstil. Indstiller om betjen

 • Page 88 and 89:

  Kalender Denne funktion vælger den

 • Page 90 and 91:

  Diasshow Billederne vises automatis

 • Page 92 and 93:

  Musik Angiver den musik der afspill

 • Page 94 and 95:

  MENU/Indstillingersøgning zDu kan

 • Page 96 and 97:

  Modtagelse af billeder vha. Transfe

 • Page 98 and 99:

  MENU/Indstillingersøgning Bemærk

 • Page 100 and 101:

  3D-visning Vælg [3D-visning] når

 • Page 102 and 103:

  Vis serieoptagelsesgruppe Du kan v

 • Page 104 and 105:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 106 and 107:

  Indstillinger for lydstyrke Justere

 • Page 108 and 109:

  Ekspo.data Dette indstiller, om der

 • Page 110 and 111:

  Vælg mappe Når der er oprettet fl

 • Page 112 and 113:

  AF-lampe AF-lampen sørger for ekst

 • Page 114 and 115:

  Digital zoom Vælger den Digitale z

 • Page 116 and 117:

  Guide f. scenegenk. Du kan vælge o

 • Page 118 and 119:

  MENU/Indstillingersøgning Lukkede

 • Page 120 and 121:

  LCD-lysstyrke Dette indstiller lyss

 • Page 122 and 123:

  MENU/Indstillingersøgning Skærmfa

 • Page 124 and 125:

  MENU/Indstillingersøgning Initiali

 • Page 126 and 127:

  KONTROL TIL HDMI Denne indstilling

 • Page 128 and 129:

  Undervandshus Viser de dedikerede b

 • Page 130 and 131:

  LUN-indstillinger Indstiller metode

 • Page 132 and 133:

  Format musik Du kan slette alle de

 • Page 134 and 135:

  TransferJet Du kan vælge kommunika

 • Page 136 and 137:

  Bemærkninger • Når du anvender

 • Page 138 and 139:

  Format Formaterer hukommelseskortet

 • Page 140 and 141:

  Skift lagringsmappe Ændrer den map

 • Page 142 and 143:

  Kopier Kopierer alle billeder i den

 • Page 144 and 145:

  Indstilling af sted Justerer klokke

 • Page 146 and 147:

  Visning af et billede på et SD TV

 • Page 148 and 149:

  Visning af et billede ved at tilslu

 • Page 150 and 151:

  Visning af et billede på et "BRAVI

 • Page 152 and 153:

  Brug sammen med din computer "PMB"

 • Page 154 and 155:

  Installation af "Music Transfer" (M

 • Page 156 and 157:

  Import af billeder til en computer

 • Page 158 and 159:

  Start af "PMB Portable" (Macintosh)

 • Page 160 and 161:

  zDisktyper som kan bruges med "PMB"

 • Page 162 and 163:

  Udskrivning af stillbilleder Du kan

 • Page 164 and 165:

  Indikatoren for resterende opladnin

 • Page 166 and 167:

  Der opstår hvide runde slørede pl

 • Page 168 and 169:

  3D-billederne vises ikke på tv’e

 • Page 170 and 171:

  Kan ikke udskrive billeder med dato

 • Page 172 and 173:

  Systemfejl • Sluk og tænd for ka

 • Page 174 and 175:

  MP4 12M er ikke understøttet med d

 • Page 176 and 177:

  Brug af kameraet i udlandet Du kan

 • Page 178 and 179:

  "Memory Stick" De typer "Memory Sti

 • Page 180 and 181:

  Batterioplader • Det er kun batte

 • Page 182 and 183:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er blev

 • Page 184 and 185:

  Antal stillbilleder og optagetid fo

 • Page 186 and 187:

  Indeks Tal 3D-funktioner...........

 • Page 188 and 189:

  P Panorama.........................