Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Vis

Vis serieoptagelsesgruppe Du kan vælge at få vist serieoptagelsesbilleder i grupper eller få vist alle billeder under afspilning. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Visningstilstand) t (Datovisning) 3 t (Vis serieoptagelsesgruppe) t ønsket tilstand (Vis kun hovedbillede) (Vis alle) Grupperer serieoptagelsesbilleder og afspiller derefter kun hovedbillederne. • Når der udføres Ansigtsregistrering i serieoptagelsestilstanden, bestemmer og viser kameraet det mest optimale billede som hovedbilledet. Når der ikke udføres Ansigtsregistrering, vises det første billede i serieoptagelsesgruppen som hovedbilledet. Afspiller alle serieoptagelsesbilleder på én gang. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning zVisning af serieoptagelsesbilleder Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun serieoptagelsesgruppens hovedbillede. Når kameraet viser hovedbilledet, kan du afspille billederne på følgende måder. Indeks Betjeningsmetode Tryk på Tryk på Handling Serieoptagelsesbillederne vises som en film vha. vipning af kameraet til højre eller venstre. Serieoptagelsesbillederne vises i indekset. Visningen skifter mellem enkeltbilledvisning og miniaturebilledvisning, hver gang du trykker på skærmen. 102 DK

Beskyt Beskytter de billeder du har optaget mod utilsigtet sletning. -mærket vises for registrerede billeder. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Beskyt) t ønsket tilstand (Dette bil.) (Flere billeder) (Indstiller alle fra denne dato) (Markerer alle i denne mappe) (Indstil alle AVCHD-fil.) (Fjerner alle fra denne dato) (Afmark. alle i denne mappe) (Fjern alle AVCHD-filer) Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og beskytte flere billeder. Udfør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede der skal beskyttes og tryk derefter på det. Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal beskyttes. Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne - mærket. 2Tryk på [OK] t [OK]. Beskytter alle billeder i det valgte datoområde eller den valgte mappe, eller alle AVCHD-film. Tryk på [OK] efter trin 2. Oplåser beskyttelsen for alle billeder i det valgte datoområde eller den valgte mappe, eller alle AVCHD-film. Tryk på [OK] efter trin 2. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærkninger • Når du bruger den interne hukommelse, bruges der en mappevisning til visning af stillbilleder og film i den samme mappe. • Når [Vis serieoptagelsesgruppe] indstilles til [Vis kun hovedbillede], er det kun serieoptagelsesgruppens hovedbillede, som er beskyttet. Hvis du ønsker at beskytte alle billeder, skal [Vis serieoptagelsesgruppe] først indstilles til [Vis alle], og derefter aktiveres beskyttelsen. 103 DK