Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Indstillinger for

Indstillinger for lydstyrke Justerer lydstyrken for diasshow og filmafspilning. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Indstillinger for lydstyrke) 3 Juster lydstyrken ved at trykke på eller t . Du kan også justere lydstyrken ved at trykke på z på justeringsbjælken for lydstyrken og trække til højre eller venstre. zSådan justeres lydstyrken under afspilning af en film eller diasshow Afspilning af film: Diasshow: Tryk på LCD-skærmen for at få vist betjeningsknapperne, tryk derefter på og derefter på eller for at justere lydstyrken. Tryk på skærmen for at få vist skærmen til indstilling af lydstyrken, og tryk derefter på eller for at justere lydstyrken. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 106 DK

Skærmindstil. Indstiller om betjeningsknapperne skal vises på LCD-skærmen i visningstilstand. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Skærmindstil.) t ønsket tilstand (Til) Viser betjeningsknapperne. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Fra) Viser ikke betjeningsknapperne. MENU/Indstillingersøgning zSådan får du vist betjeningsknapperne, når [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra] Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod højre for at få vist betjeningsknapperne. Indeks 107 DK