Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Digital zoom Vælger den

Digital zoom Vælger den Digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 4×). Når zoomskalaen overstiges, anvender kameraet enten smart eller præcision digital zoom. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Digital zoom] t ønsket tilstand Smart ( ) Forstørrer billedet digitalt inden for det område, hvor billedet ikke vil blive forringet, i henhold til billedformatet. (Smart zoom) Præcision ( ) Forstørrer alle billedformater vha. den samlede zoom-skala på cirka 8×, inklusive den optiske zoom 4×. Men bemærk at billedkvaliteten forringes, når den optiske zoom-skala overskrides. (Digital præcisions-zoom) Fra Bruger ikke digital zoom. Bemærkninger • Funktionen Digital zoom fungerer ikke i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand – Når tilstanden (HDR-modlyskorrektion) er valgt i Valg af motiv. – Når funktionen Smiludløser er aktiveret. – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Smart zoom er ikke til rådighed, når billedformatet er indstillet til [12M] eller [16:9(9M)]. • Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Samlet zoomskala ved brug af Smart zoom (inklusive optisk zoom 4×) Det understøttede zoomforhold varierer afhængigt af billedformatet. Størrelse Samlet zoom-skala 8M Ca. 4,9× 5M Ca. 6,2× VGA Ca. 25× 16:9(2M) Ca. 8,3× 114 DK

Autoretning Når kameraet drejes for at tage et portrætbillede (lodret), registrerer kameraet dets positionsændring og viser billedet i portrætstilling. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Autoretning] t ønsket tilstand Til Fra Optager billedet med den korrekte retning. Bruger ikke Autoretning. Bemærkninger • Der er sort på venstre og højre side af billeder i lodret position. • Afhængigt af kameravinklen kan kameraet muligvis ikke optage billedet med den korrekte billedretning. • Du kan ikke anvende [Autoretning] i følgende situationer: – I 3D-optagetilstand – I Filmtilstand – Når tilstanden (Under vandet) er valgt i Valg af motiv. zRotation af billeder efter optagelse Hvis orienteringen af et billede er forkert, kan du anvende [Roter] på MENU-skærmbilledet til at få vist billedet i portrætstilling. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 115 DK