Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Guide f. scenegenk. Du

Guide f. scenegenk. Du kan vælge om guiden skal vises ved siden af ikonet for Scenegenkendelse eller ej, når Scenegenkendelse er aktiveret. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Guide f. scenegenk.] t ønsket tilstand Til Fra Guide for Scenegenkendelse Viser guiden for Scenegenkendelse. Viser ikke guiden for Scenegenkendelse. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 116 DK

Rødøjereduktion Blitzen udløses to eller flere gange inden optagelse for at reducere røde øjne, når du anvender blitz. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Rødøjereduktion] t ønsket tilstand Auto Til Fra Når funktionen Registrering af ansigter er aktiveret, udløses blitzen automatisk for at reducere problemer med røde øjne. Blitzen udløses altid for at reducere problemer med røde øjne. Bruger ikke rødøjereduktion. Bemærkninger • Hold kameraet stille indtil lukkeren er udløst for at undgå slørede billeder. Det tager normalt et sekund før lukkeren udløses, og du skal sørge for, at motivet ikke bevæger sig i denne periode. • Rødøjereduktion giver muligvis ikke den ønskede effekt. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som fx afstanden til motivet, eller om motivet kiggede væk fra den forberedende blitz. • Hvis du ikke anvender Registrering af ansigter-funktionen, fungerer Rødøjereduktion ikke, selv om du vælger [Auto]. • [Rødøjereduktion] er indstillet til [Fra] i følgende situationer: – I tilstanden Defokuseret baggrund – I 3D-optagetilstand – Når tilstanden (Anti-bevægelsesslør), (Håndholdt tusmørke) eller (Høj følsomhed) er valgt i Valg af motiv. – Når funktionen Smiludløser er aktiveret. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zHvad forårsager problemet med røde øjne? Pupillerne udvider sig i mørke omgivelser. Blitzlys kastes tilbage fra blodårerne bag i øjet (nethinden) og forårsager "rødøjefænomenet". Kamera Øje Nethinde Andre metoder til at reducere røde øjne • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. (Blitzen skifter automatisk til [Fra].) • Når øjnene på motivet er røde, skal du korrigere billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] på visningsmenuen eller med den medfølgende software "PMB". 117 DK