Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning Lukkede øjne-adv. Når der optages et billede, hvor motivets øjne er lukkede, mens Registrering af ansigter er aktiveret, vises meddelelsen "Lukket øje registreret". 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Lukkede øjne-adv.] t ønsket tilstand Auto Fra Viser meddelelsen "Lukket øje registreret". Viser ikke meddelelsen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 118 DK

Bip Ændrer indstillingerne for den lyd der afgives, når du anvender kameraet. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Bip] t ønsket tilstand Lukker Høj Lav Fra Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen. Slår bip/lukkerlyden til, når du betjener berøringspanelet/trykker på udløserknappen. Hvis du ønsker at skrue ned for bip-lyden, skal du vælge [Lav]. Slår bip/lukkerlyden fra. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 119 DK