Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

LCD-lysstyrke Dette

LCD-lysstyrke Dette indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [LCD-lysstyrke] t ønsket tilstand Normal Lys Bemærkninger Indstiller LCD-skærmen til normal lysstyrke. Indstiller LCD-skærmen til høj lysstyrke. • Denne funktion er praktisk, når du ser på billeder under lyse udendørs lysforhold. • I tilstanden [Lys] aftager strømmen på batteriet muligvis hurtigere. • Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, bliver LCD-skærmen mørk. • I Filmtilstand er [LCD-lysstyrke] indstillet til [Normal]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 120 DK

MENU/Indstillingersøgning Language Setting Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Language Setting] t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 121 DK