Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning Skærmfarve Indstiller farven på skærmbilledet. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Skærmfarve] t ønsket tilstand Sort Hvid Lyserød Indstiller baggrundsfarven på LCD-skærmen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 122 DK

Demotilstand Du kan indstille, om der skal vises en demonstration af Smiludløser eller AVCHDfilmafspilning. Når der ikke er behov for at få vist en demonstration, skal du indstille den til [Fra]. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Demotilstand] t ønsket tilstand t [OK] Demotilstand1 Demotilstand2 Demotilstand3 Fra Der udføres en demonstration af optagefunktionerne. Begynder automatisk demonstrationen af Smiludløser, når der ikke udføres nogen betjeninger i 15 sekunder. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et vist stykke tid, mens kameraet er sluttet til et HD TV, udføres der automatisk en demonstration af AVCHD-filmafspilning. Viser ikke nogen demonstration. Bemærkninger • Trykker du på udløserknappen under demonstrationen af Smiludløser, aktiveres lukkeren, men der optages intet billede. • Hvis antallet af billeder gemt i den interne hukommelse forøges under en demonstration, sletter kameraet muligvis automatisk billederne. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 123 DK