Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning Initialiser Initialiserer indstillingen til standardindstillingen. Selv om du udfører [Initialiser], bevares billederne. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Initialiser] t [OK] Bemærk • Du må ikke slukke for kameraet under initialisering. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 124 DK

HDMI-opløsning Indstiller den opløsning der sendes til et tv fra HDMI-terminalen, når du viser billeder ved at slutte kameraets multiudgangsstander (medfølger) til HDMI-terminalen på et high-definition-tv ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat). 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [HDMI-opløsning] t ønsket tilstand Auto 1080i 480p/576p Kameraet genkender automatisk et HD TV og indstiller udgangsopløsningen. Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i). Udsender signaler i SD-billedkvalitet (480p/576p). • Hvis kameraet er 1080 60i-kompatibelt, udsendes signaler som 480p, hvorimod hvis det er 1080 50i-kompatibelt, udsendes signaler som 576p. Bemærk • Hvis du ikke kan vise skærmbilledet ordentligt med [Auto]-indstillingen, skal du vælge enten [1080i] eller [480p/576p] afhængigt af det tilsluttede tv. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 125 DK