Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillinger-søgning MENU-punkter (Optagelse) Du kan nemt vælge de forskellige optagefunktioner fra . 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 Tryk på for at få vist skærmbilledet MENU. De fire menupunkter vist under vises ikke på skærmbilledet MENU. 3 Tryk på menupunktet t ønsket tilstand. I tabellen nedenfor angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke kan ændres. En indstilling kan være fastsat eller begrænset afhængigt af optagetilstanden. Se siden for hvert punkt angående yderligere detaljer. Ikonerne nedenfor , og angiver de tilstande, der er til rådighed. Opt.funkt. Menupunkter Nem-tilstand — — Filmoptagelsesscene — — — — — — — — Smiludløser — — — — — — Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Filmknap — Blitz — — — — — Selvudløser — — — Optageretning — — — — — — Defokus.effekt — — — — — — — — Billedformat/ Panoramabilledformat/ Kvalitet Indstillinger for — — — — — — serieoptag. Makro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Hvidbalance — — — — Fortsættes r 12 DK

Opt.funkt. Menupunkter Hvidbalance under — — — — — — vandet Fokus — — — — Lysmålermetode — — — Scenegenkendelse — — — — — — — — Blød hud-effekt — — — — — — — Registrering af — — — — ansigter Reduktion af lukkede — — — — — — — — øjne Skærmindstil. — Bemærkninger • [iPanorering under vand] vises kun, når [Undervandshus] er indstillet til [Til]. • [Kvalitet] vises kun, når [Filmformat] er indstillet til [AVCHD]. • Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen. • De fire menupunkter vist under varierer i henhold til hver enkelt tilstand. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 13 DK