Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Format musik Du kan

Format musik Du kan slette alle de baggrundsmusikfiler, der er gemt på kameraet. Dette kan anvendes, når fx baggrundsmusikfilerne er beskadigede og ikke kan afspilles. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Format musik] t [OK] zSådan genoprettes den musik, der er forudindstillet på kameraet fra fabrikken Du kan anvende "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) til at tilbagestille musikfilerne til de forudindstillede filer. 1Start [Hent musik] og opret derefter en USB-forbindelse mellem kameraet og en computer. 2Start "Music Transfer" og genopret derefter standardmusikken. • For yderligere oplysninger angående brug af "Music Transfer", se hjælp under "Music Transfer". Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 132 DK

Strømbesparelse Indstiller hvor lang tid der går, før LCD-skærmen bliver mørk, og hvor lang tid der går, før kameraet slukker. Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt og drives af batteriet, bliver skærmen mørk, og senere slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet (funktion til automatisk slukning). 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Strømbesparelse] t ønsket tilstand Stamina Standard Fra Sparer proaktivt strømmen på batteriet. Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk, inden strømmen slukker. Hvis kameraet ikke anvendes i et vist stykke tid, slukker strømmen automatisk. I optagetilstand bliver LCD-skærmen automatisk mørk, inden strømmen slukker. Det tager længere tid, før strømmen slukker, end ved indstilling til [Stamina]. Anvender ikke funktionen til automatisk slukning. Bemærk • Kameraet slukker ikke automatisk i følgende situationer: – Under diasshow – Ved visning af billeder optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand vha. vipning af kameraet – Ved visning af serieoptagelsesbilleder vha. vipning af kameraet – Ved afspilning af film – Under HDMI-udsending – Under Eye-Fi-tilslutning Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 133 DK