Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Bemærkninger • Når

Bemærkninger • Når du anvender et nyt Eye-Fi-kort første gang, skal du først kopiere installationsfilen på pc-programmet på Eye-Fi-kortet og derefter formatere kortet. • Inden anvendelse af Eye-Fi-kortet skal Eye-Fi-kortets firmware opdateres til den seneste version. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om opgradering af version. • [Strømbesparelse] er ikke tilgængelig under overførsel af billeddata. • Hvis (fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for kameraet og tændes igen. Hvis (fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. Kontakt Eye-Fi, Inc. for yderligere oplysninger. • Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet. • Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om indhold, der kan overføres. • Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Sørg for at "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand) er slået fra på de Eye-Fi-kort, som du indsætter i dette produkt. Se i betjeningsvejledningen der følger med Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger om indstillingen "Endless Memory Mode" (uendelig hukommelsestilstand). Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 136 DK

Kalibrering Giver mulighed for at udføre kalibrering, når knapperne på berøringspanelet ikke reagerer de steder, hvor du trykker. 1 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Kalibrering] 2 Brug malepennen til at trykke på midten af det × mærke der vises på skærmen i rækkefølge. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Bemærkninger • Hvis du trykker på [Fortryd] for at afbryde kalibreringen undervejs, anvendes justeringer forud for det punkt ikke. • Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, udføres kalibreringen ikke. Tryk på midten af × mærket igen. MENU/Indstillingersøgning Indeks 137 DK