Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Kopier Kopierer alle

Kopier Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over på et hukommelseskort. 1 Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet ind i kameraet. 2 t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) t [Kopier] t [OK] Bemærkninger • Anvend et fuldt opladet batteri. Hvis du forsøger at kopiere billedfiler med et batteri, som har et lavt batteriniveau, kan batteriet løbe tør for strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes eller muligvis beskadigelse af data. • Du kan ikke kopiere billeder enkeltvist. • De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. For at slette indholdet på den interne hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet efter kopiering og derefter formatere den interne hukommelse ([Format] under [Internt huk.værktøj]). • Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, og alle data kopieres over i den. Du kan ikke vælge en særlig mappe og kopiere billeder til den. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 142 DK

Filnummer Vælger den metode der anvendes til tildeling af filnumre til billeder. 1 t (Indstillinger) t (Hukommelseskort-værktøj) eller (Internt huk.værktøj) t [Filnummer] t ønsket tilstand Serie Nulstil Tildeler filnumre til filer i rækkefølge, selv når optagemappen eller hukommelseskortet er ændret. (Når det udskiftede hukommelseskort indeholder en fil med et højere nummer end det sidst tildelte nummer, tildeles der et nummer, der er et højere end det højest tildelte nummer.) Starter fra 0001 hver gang mappen ændres. (Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er et højere end det højeste nummer.) Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 143 DK