Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Indstilling af sted

Indstilling af sted Justerer klokkeslættet til det lokale klokkeslæt for det valgte område. 1 t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Indstilling af sted] t ønsket tilstand Hjem Destination Du anvender kameraet i dit område. Når det aktuelle område adskiller sig fra dit hjemmeområde, skal du foretage Indstilling af sted. Du anvender kameraet indstillet til klokkeslættet på din destination. Indstil destinationsområdet. zSådan ændres Indstilling af sted Indstilling af en ofte besøgt destination gør det nemt for dig at justere klokkeslættet, når du besøger den destination. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Ikon for sommertid Indeks 1Tryk på "Destination"-området. 2Vælg området med / . 3Tryk på ikonet for sommertid, og vælg derefter Sommertid til/fra. 4Tryk på [OK]. 144 DK

Dato-/tidsindstilling Indstiller datoen og klokkeslættet igen. 1 t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Dato-/tidsindstilling] t ønsket tilstand Dato-/tidsformat Sommertid Dato og tid Bemærk Du kan vælge formatet for visning af dato og klokkeslæt. Du kan vælge Sommertid [Til]/[Fra]. Du kan indstille datoen og klokkeslættet. • Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på CD- ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 145 DK