Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Visning af et billede

Visning af et billede ved at tilslutte kameraet til et HD TV med HDMI-kablet (sælges separat) Slut kameraet til HDMI-terminalen på et HD TV ved hjælp af HDMI-kablet (sælges separat). 1 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger). 2 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med HDMI-kablet (sælges separat). HDMI-stik (Afspil)-knap Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning 1 Til HDMI-stikket HDMI-kabel 2 Til HDMI-stikket Multiudgangsstander MENU/Indstillingersøgning 3 Tænd for tv’et og indstil indgangen. 4 Tryk på (Afspil)-knappen for at tænde kameraet. Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på / , der vises på kameraets LCD-skærm, for at vælge det ønskede billede. Indeks Bemærkninger • Tryk på t (Indstillinger) t (Primære indstill.) for at vælge [Auto] eller [1080i] for [HDMI-opløsning]. • Biplyden er fastsat til [Lukker]. • Du skal ikke bruge udgangsterminalerne til at slutte kameraet til andre apparater. Når kameraet sluttes til et tv vha. udgangsterminalerne, vises der ingen video og lyd. En sådan tilslutning kan også give problemer på kameraet og/eller det tilsluttede apparat. • Denne funktion fungerer muligvis ikke ordentligt på visse HD TV-apparater. Du er fx muligvis ikke i stand til at se en video på dit HD TV eller høre lyden fra HD TV’et. • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet. • Optagelsen stopper muligvis automatisk for at beskytte kameraet efter et stykke tid, når du optager film, mens kameraet er sluttet til tv’et via et HDMI-kabel (sælges separat). 148 DK

Visning af et billede ved hjælp af tilslutning af kameraet til et HD TV med adapterkablet til HDoutput (sælges separat) Tilslut kameraet til et HD (High Definition) TV med et adapterkabel til HD-output (sælges separat). Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output. 1 Tilslut kameraet til tv’et med et adapterkabel til HD-output (sælges separat). Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Grøn/Blå/Rød COMPONENT VIDEO IN AUDIO Hvid/Rød 1Til lyd-/video-indgangsstik (Afspil)-knap MENU/Indstillingersøgning Adapterkabel til HD-output 2 Til flerfunktionsstikket Indeks 2 Tænd for tv’et og indstil indgangen. 3 Tryk på (Afspil)-knappen for at tænde kameraet. Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. Tryk på / på kameraets LCD-skærm for at vælge det ønskede billede. Bemærk • Inden du anvender denne funktion, skal du vælge t (Indstillinger) t (Primære indstill.) for at vælge [HD(1080i)] for [COMPONENT]. 149 DK