Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Visning af et billede

Visning af et billede på et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv Når du anvender et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync (kompatibel med SYNC MENU), kan du betjene afspilningsfunktionerne på kameraet med den fjernbetjening, der følger med tv’et, ved at slutte kameraet til tv’et vha. HDMI-kablet (sælges separat). 1 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger). 2 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med et HDMI-kabel (sælges separat). Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning HDMI-stik 1 Til HDMI-stikket (Afspil)-knap Multiudgangsstander MENU/Indstillingersøgning HDMI-kabel 2 Til HDMI-stikket 3 Tænd for tv’et og indstil indgangen. 4 Tænd for kameraet ved at trykke på (afspil)-knappen på kameraet. 5 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [KONTROL TIL HDMI] t [Til] 6 Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening for at vælge den ønskede tilstand. Indeks Menu Diasshow med musik Enkelt billede Billedindeks 3D-visning Slet Afspilningszoom Bredfm. zoom Roter Visningstilstand Funktion Afspiller automatisk billeder med lydeffekter eller baggrundsmusik i en kontinuerlig løkke. Afspiller et enkelt billede ad gangen. Viser flere billeder på samme tid. Afspiller 3D-billeder optaget i 3D-optagelsestilstand. Sletter optagede billeder. Afspiller forstørrede billeder. Afspiller stillbilleder i bredde-højde-forholdet 4:3 i bredde-højdeforholdet 16:9, når du viser et enkelt billede. I dette tilfælde beskæres billedet en lille smule i toppen og bunden. Roterer et stillbillede. Vælger visningsformatet for visning af flere billeder. Fortsættes r 150 DK

MENU/Indstillingersøgning Bemærkninger • Når kameraet er sluttet til et tv vha. et HDMI-kabel, er de funktioner, du kan anvende, begrænsede. • Når du trykker på LCD-skærmen på kameraet, mens du betjener fjernbetjeningen, forstyrres fjernbetjeningsfunktionen midlertidigt. • Du kan styre kameraet med fjernbetjeningen til dit tv, hvis du slutter dit kamera til et "BRAVIA" Synckompatibelt tv. For yderligere oplysninger, se i betjeningsvejledningen for tv’et. • Hvis kameraet ikke reagerer som ønsket, når du styrer det med tv’ets fjernbetjening, som f.eks. når det er tilsluttet via HDMI til en anden producents tv, skal du trykke på t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 151 DK