Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

zDisktyper som kan bruges med "PMB" De følgende 12-cm diske kan bruges med "PMB". Se side 160 for oplysninger om Blu-raydiske. Disktype Egenskaber DVD-R / DVD+R / DVD+R DL Kan ikke skrives på igen. DVD-RW / DVD+RW Kan slettes og skrives på igen. • Sørg for, at din PlayStation ® 3 altid anvender den seneste version af PlayStation ® 3- systemsoftwaren. • PlayStation ® 3 er muligvis ikke til rådighed i visse lande/regioner. Oprettelse af AVCHD-diske Der kan oprettes en AVCHD-disk med HD-billedkvalitet fra AVCHD-film, som er importeret til en pc vha. den medfølgende "PMB"-software. 1 Tænd for pc’en og indsæt en ubrugt disk i DVD-drevet. 2 Start "PMB". 3 Vælg den AVCHD-film, der skal skrives på disken. 4 Klik på (Create Discs) og vælg derefter [Create AVCHD Format Discs (HD)]. 5 Opret disken ved at følge vejledningen på skærmen. Bemærkninger • Sørg for at "PMB" allerede er blevet installeret (side 153). • Der kan ikke optages stillbilleder og MP4-film på en AVCHD-disk. • Diskoprettelsen kan tage noget tid. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zAfspilning af en AVCHD-disk på en pc AVCHD-diske kan afspilles på en pc vha. "Player for AVCHD", som installeres sammen med "PMB". Start softwaren ved at klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Se "Player for AVCHD" for yderligere betjeninger. • Billeder afspilles muligvis ikke jævnt afhængigt af pc-miljøet. Oprettelse af Blu-ray-diske Du kan oprette Blu-ray-diske fra AVCHD-film, der er importeret til en pc. Den anvendte pc skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske. Der kan anvendes BD-R (ikke omskrivbar) eller BD-RE (omskrivbar)-diske. Der kan ikke laves multisessionsoptagelser. For at oprette Blu-ray-diske skal du sørge for at installere [BD add-on software] på "PMB"- installationsskærmbilledet. Din pc skal være sluttet til Internettet for at foretage installationen. Se "PMB Help" for yderligere betjeninger. 160 DK

Oprettelse af diske i standarddefinition billedkvalitet (STD) Der kan oprettes DVD-diske med standarddefinition billedkvalitet (STD) ved at anvende den medfølgende "PMB"-software og vælge en AVCHD-film, der er importeret til pc’en. 1 Tænd for pc’en og indsæt en ubrugt disk i DVD-drevet. • Hvis der starter anden software end "PMB", skal du afslutte den software. 2 Start "PMB". 3 Vælg den AVCHD-film, der skal skrives på disken. 4 Klik på (Create Discs) og vælg derefter [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Opret disken ved at følge vejledningen på skærmen. Bemærkninger • Sørg for, at "PMB" er blevet installeret på forhånd (side 153). • Der kan ikke oprettes diske med MP4-film. • Diskoprettelsen kan tage tid pga. omdannelsen af AVCHD-filmen til standarddefinition billedkvalitet (STD). • Pc’en skal være sluttet til Internettet første gang, der oprettes en DVD-Video. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 161 DK