Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Udskrivning af

Udskrivning af stillbilleder Du kan udskrive stillbilleder vha. følgende metoder. • Direkte udskrivning vha. en hukommelseskort-kompatibel printer For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med printeren. • Udskrivning vha. en computer Du kan importere billeder til en computer vha. det medfølgende "PMB"-program og udskrive billederne. Du kan indsætte datoen på billedet og udskrive det. Se "PMB Help" for yderligere oplysninger. • Udskrivning i en fotoforretning Bemærkninger • Når du udskriver billeder, der er optaget i 16:9-tilstand, kan begge kanter muligvis blive skåret af. • Du kan ikke udskrive panoramabilleder afhængigt af printeren. Udskrivning i en fotoforretning Du kan tage et hukommelseskort, der indeholder billeder, der er optaget med kameraet, med til en fotoforretning. Så længe forretningen understøtter udskrivning af fotos, der er kompatibel med DPOF, kan du på forhånd føje et (Udskriftsbestilling)-mærke til billeder i visningsmenuen, så du ikke behøver at vælge dem igen, når du får dem udskrevet i forretningen. Bemærkninger • Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne hukommelse. Kopier billederne til et hukommelseskort (side 142) og tag derefter hukommelseskortet med hen til fotoforretningen. • Forhør dig i din fotoforretning angående hvilke typer hukommelseskort de kan håndtere. • Du behøver muligvis en hukommelseskortadapter (sælges separat). Forhør dig i din fotoforretning. • Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata på en disk, før du indleverer dem i en fotoforretning. • Du kan ikke angive antallet af udskrifter. • Hvis du ønsker at indsætte datoer på billederne, skal du forhøre dig hos i fotoforretningen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 162 DK

Fejlfinding Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet. 1 Kontroller punkterne på side 163 til 170. Hvis en kode såsom "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se side 171. 2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for kameraet. 3 Initialiser indstillingerne (side 124). 4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sonyserviceværksted. Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at indholdet på den interne hukommelse og musikfiler kan blive kontrolleret. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. http://www.sony.net/ Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Batteri og strøm Batteriet kan ikke sættes i. • Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-mekanismen låses. Kameraet kan ikke tændes. • Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op. • Indsæt batteriet korrekt. • Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri. • Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud. • Brug et anbefalet batteri. Strømmen slukkes pludseligt. • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden strømmen slås fra. • Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, og [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina], slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for kameraet igen. 163 DK