Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Indikatoren for

Indikatoren for resterende opladning er forkert. • Dette sker, når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted. • Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at rette angivelsen. Afhængigt af brugsforholdene forbliver visningen muligvis ukorrekt. • Batteriet er udbrændt (side 179). Udskift det med et nyt. Batteriet kan ikke oplades. • Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (sælges separat). Anvend batteriopladeren til at oplade batteriet. CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet. • Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN1. • CHARGE-lampen blinker uregelmæssigt, når du anvender et batteri, som ikke har været brugt i lang tid. • CHARGE-lampen (på den medfølgende batterioplader) har to blinkemønstre, et hurtigt blink (med et interval på ca. 0,15 sekund) og et langsomt blink (med et interval på ca. 1,5 sekund). Hvis lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der er ved at oplade, og derefter indsætte det samme batteri i batteriopladeren igen (indtil det klikker). Hvis lampen blinker hurtigt igen, kan det angive, at der er et problem med batteriet. Hvis lampen blinker langsomt, er opladeren i standby-tilstand, og opladningen er midlertidigt stoppet. Opladningen stopper midlertidigt, og opladeren går i standby-tilstand, når temperaturen er uden for det område, der er passende til opladning. Opladningen genoptages og CHARGE-lampen lyser, når temperaturen vender tilbage til det område, der passende til opladning. Det anbefales, at batteriet oplades inden for det passende temperaturområde mellem 10°C til 30°C. • Du kan finde flere oplysninger på side 180. Optagelse af stillbilleder/film Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Kan ikke optage billeder. • Når der ikke kan optages billeder på et hukommelseskort, men de optages på den interne hukommelse på trods af, at der er indsat et hukommelseskort i kameraet, skal du kontrollere om hukommelseskortet er sat helt ind. • Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende: – Slet billeder du ikke behøver (side 93). – Udskift hukommelseskortet. • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades. • Skift (Stillbillede)/ (Film)-tilstandsknappen. • Det anbefales, at du anvender følgende hukommelseskort til optagelse af film: – "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo" – SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 123). Smiludløserfunktionen fungerer ikke. • Der optages intet billede, hvis der ikke registreres et smilende ansigt. • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 123). 164 DK

Anti-slørfunktionen fungerer ikke. • Anti-slørfunktionen fungerer muligvis ikke ordentligt ved optagelser om natten. • Optag, efter du har trykket udløserknappen halvvejs ned. Optagelse tager lang tid. • Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed, når du fx optager på mørke steder, reducerer kameraet automatisk billedstøjen. Denne funktion kaldet NR (noise reduction) gør lukkeren langsommere, og optagetiden forlænges. Billedet er ude af fokus. • Motivet er for tæt på. Når du optager, skal du sørge for at placere objektivet længere væk fra motivet end den følgende minimumsoptageafstand: – I Intelligent autojustering, Bedste autojustering og Nem-tilstand: Ca. 1 cm (W)/ 50 cm (T) fra objektivet. – I andre optagetilstande: Ca. 8 cm (W)/ 50 cm (T) fra objektivet. Eller indstil til Fokusering tæt påtilstand og optag ca. 1 cm til 20 cm fra W-sideafstanden. • Der er valgt (Landskab), (Tusmørke) eller (Fyrværkeri)-tilstand i tilstanden Valg af motiv, når der tages stillbilleder. Zoom fungerer ikke. • Du kan ikke anvende zoom i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand • Du kan ikke anvende Smart zoom alt efter billedformatet (side 114). • Du kan ikke anvende Digital zoom i følgende situationer: – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I Filmtilstand – Når tilstanden (HDR-modlyskorrektion) er valgt i Valg af motiv. – Når funktionen Smiludløser er aktiveret. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Kan ikke vælge Registrering af ansigter-funktionen. • Du kan kun vælge Registrering af ansigter, når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], og Lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. • Du kan ikke vælge Registrering af ansigter, når tilstanden Fokusering tæt på er aktiveret. Blitzen fungerer ikke. • Du kan ikke anvende blitz i følgende situationer: – I tilstanden Defokuseret baggrund – Under optagelse af serieoptagelsesbilleder – Når der er valgt (Anti-bevægelsesslør)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand, (Håndholdt tusmørke)-tilstand, (Høj følsomhed)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand i Valg af motiv. – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand • Indstil blitzen til [Til] (side 60) i Fokusering tæt på-tilstand eller når Valg af motiv-tilstand er indstillet til (Landskab), (Gourmet), (Kæledyr), (Strand), (Sne), (Under vandet) eller (Højhastigheds-lukker). 165 DK