Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Kategorier Primære

Kategorier Primære indstill. MENU/Indstillingersøgning Hukommelseskortværktøj Internt huk.værktøj Indstillinger af ur Punkter Bip LCD-lysstyrke Language Setting Skærmfarve Demotilstand Initialiser HDMI-opløsning KONTROL TIL HDMI COMPONENT Undervandshus USB-tilslut LUN-indstillinger Hent musik Format musik Strømbesparelse TransferJet Eye-Fi* Kalibrering Format Opret lagr.mappe Skift lagringsmappe Slet lagringsmappe Kopier Filnummer Format Filnummer Indstilling af sted Dato-/tidsindstilling * [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort (kan købes) ind i kameraet. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks Bemærkninger • [Optagelsesindstil.] vises kun, når indstillingerne er indtastet i optagetilstanden. • [Hukommelseskort-værktøj] vises kun, når der er sat et hukommelseskort ind i kameraet, mens [Internt huk.værktøj] kun vises, når der ikke er indsat noget hukommelseskort. 16 DK

Delenes navne Kamera A Udløserknap B Mikrofon C Objektivdæksel D ON/OFF (Strøm)-knap E Strømlampe F Blitz G Selvudløserlampe/Lampe til smiludløser/ AF-lampe H Objektiv I LCD-skærm/Berøringspanel J (Afspil)-knap (41) K (Stillbillede)-tilstandslampe L (Film)-tilstandslampe M Zoomknap (W/T) (40, 42) N (Stillbillede)/ (Film)-tilstandsknap O Krog til håndledsrem* P Udløsergreb til batteri Q Åbning til batteriindsættelse R Stik til kamerastativ S Multistik T Batteri-/hukommelseskortdæksel U Aktivitetslampe V Hukommelseskort-åbning W (TransferJet)-mærke (95, 134) Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks * Brug af håndledsremmen Fastgør remmen og stik din hånd igennem løkken for at forhindre, at kameraet tabes. Krog Dækselpanel * Brug af malepennen Malepennen bruges til betjening af berøringspanelet. Den sidder fast i håndledsremmen. Du bør ikke transportere kameraet ved at holde i malepennen. Kameraet kan falde af. Fortsættes r 17 DK