Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Kan ikke udskrive

Kan ikke udskrive billeder med dato. • Du kan udskrive billeder med indsat dato vha. "PMB" (side 153). • Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Men da billeder, som er optaget med kameraet, indeholder oplysninger om optagedatoen, kan du udskrive billeder med datoen indkopieret, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Kontakt producenten af printeren eller softwaren for at få oplysninger om kompatibilitet med Exif-oplysninger. • Hvis du bruger en fotoforretning, kan du bede dem om at indsætte datoerne på billederne. Kan ikke udskrive 3D-billeder, eftersom de vises på kameraets LCD-skærm. • De 3D-billeder, der vises på kameraet, er MPO-filer, men de billeder, som skal udskrives, er JPEGfiler, så i nogle tilfælde er de billeder, som skal udskrives, ikke de samme som dem der vises på LCDskærmen. Berøringspanel Knapperne på berøringspanelet kan ikke betjenes korrekt eller fuldt ud. • Udfør [Kalibrering] (side 137). • [Undervandshus] er indstillet til [Til] (side 128). Malepennen reagerer på uhensigtsmæssige steder. • Udfør [Kalibrering] (side 137). Andet Objektivet bliver dugget. • Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid. • Dette er ikke en funktionsfejl. Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet. • Indstil datoen og klokkeslættet igen (side 145). • Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer eller mere med strømmen slukket. Datoen eller klokkeslættet er forkert. • Indstilling af sted er indstillet til et andet sted end det sted, du aktuelt befinder dig på. Ændr indstillingen vha. t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Indstilling af sted]. 170 DK

Advarselsindikatorer og meddelelser Selvdiagnosticeringsdisplay Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav fra alfabetet, arbejder kameraets selvdiagnosticeringsfunktion. De sidste to cifre (angivet med ss) vil være forskellige, afhængigt af kameraets tilstand. Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende handlinger et par gange, behøver kameraet måske reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. C:32:ss • Der er problemer med kameraets hardware. Sluk og tænd igen for kameraet. C:13:ss • Kameraet kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde kameraet igen, eller tag hukommelseskortet ud og indsæt det igen flere gange. • Den interne hukommelse er stødt på en formateringsfejl, eller der er indsat et uformateret hukommelseskort. Formater den interne hukommelse eller hukommelseskortet (side 138). • Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med kameraet, eller dataen er beskadiget. Indsæt et nyt hukommelseskort. E:61:ss E:62:ss Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks E:91:ss • Der er opstået en kamerafejl. Initialiser kameraet (side 124), og tænd derefter for strømmen igen. E:94:ss • Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Reparation er nødvendig. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær forberedt på at oplyse alle tallene i den fejlkode, der begynder med E. Meddelelser Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne. • Batteriniveauet er lavt. Udskift straks batteriet. Afhængigt af forholdene under brug eller typen af batteri blinker indikatoren muligvis, selvom der stadig er 5 til 10 minutters resterende batteritid. Kan kun anvendes med kompatibelt batteri • Det isatte batteri er ikke et NP-BN1-batteri (medfølger). 171 DK