Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

"Memory Stick" De

"Memory Stick" De typer "Memory Stick Duo", der kan bruges sammen med kameraet, er vist i tabellen nedenfor. Det kan dog ikke garanteres, at alle "Memory Stick Duo"-funktioner virker korrekt. "Memory Stick"-type Optagelse/afspilning Memory Stick Duo (uden MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Højhastighedsdataoverførsel vha. et parallelt interface er ikke understøttet. * 2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" er udstyret med MagicGate-funktioner. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres på kameraet. * 3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] eller [MP4 6M]-film kan ikke optages på den interne hukommelse eller nogen anden Memory Stick end en "Memory Stick PRO Duo". * 4 Dette kamera understøtter ikke 8-bit paralleldataoverførsel. Det udfører den samme 4-bit paralleldataoverførsel som "Memory Stick PRO Duo". Bemærkninger om anvendelse af "Memory Stick Micro" (sælges separat) • Dette produkt er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Hvis du anvender en "Memory Stick Micro" med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du kan fjerne den fra kameraet. • Hold "Memory Stick Micro" uden for rækkevidde af små børn. De kan komme til at sluge den. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 178 DK

Batteri Om opladning af batteriet • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C. Batteriet bliver muligvis ikke helt opladet i temperaturer uden for dette område. Effektiv brug af batteriet • Batteriydelsen falder i lav temperatur. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Det anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet: – Put batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og indsæt det i kameraet lige inden du begynder at optage. • Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom. • Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages. • Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt. • Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. • Når batteriterminalerne bliver snavsede, tænder kameraet muligvis ikke, batteriet oplades muligvis ikke, eller der opstår muligvis andre symptomer. I disse tilfælde skal du tørre snavset af med en blød klud. Sådan opbevares batteriet • Aflad batteriet helt inden det gemmes væk, og opbevar det på et koldt, tørt sted. For at vedligeholde batteriets funktion, foretag fuld opladning af batteriet og aflad det derefter fuldstændigt på kameraet én gang om året, inden det lægges væk. • Batteriet kan aflades ved at lade kameraet afspille i diasshow-tilstanden (side 90), indtil strømmen går ud. • For at holde batteriterminalen ren og forhindre kortslutning skal batteriet placeres i en plastikpose eller lignende, når det transporteres eller opbevares, så det ikke kommer i kontakt med andre metalgenstande osv. Om batteriets levetid • Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt. • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert batteri bruges i. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Kompatibelt batteri • Batteriet NP-BN1 (medfølger) kan kun anvendes i type N-kompatible Cyber-shot-modeller. 179 DK