Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Indeks Tal

Indeks Tal 3D-funktioner.....................................................................48 3D-optagelse.......................................................................50 3D-panorama ......................................................................50 3D-visning .........................................................................100 A A/V OUT (STEREO)-stik ..........................................146 Advarselsindikatorer og meddelelser.....................171 AF-lampe ...........................................................................112 Afspilning 3D-billeder ...................................................................52 Film .................................................................................47 Stillbilleder...................................................................41 Afspilningszoom...............................................................42 Antal billeder i indeks ..................................................109 Antal stillbilleder ............................................................184 Anti-bevægelsesslør ........................................................36 Auto programmeret..........................................................34 Autoretning .......................................................................115 AVCHD-format...............................................................182 B Batteri ..................................................................................179 Batterioplader...................................................................180 Bedste autojustering ........................................................29 Berøringspanel...................................................................21 Beskær (Ændr størrelse) ................................................99 Beskyt ..................................................................................103 Billedformat ........................................................................67 Billedindeks ........................................................................89 Bip.........................................................................................119 Blitz ..................................................................................60, 61 Blød hud ...............................................................................36 Blød hud-effekt..................................................................82 Blødt snap ............................................................................36 Bredfm. zoom.....................................................................43 Brug af kameraet i udlandet.......................................176 Brugertilpas.........................................................................23 C Center-AF ............................................................................77 Centreret måling................................................................79 COMPONENT ................................................................127 Computer D Anbefalet miljø.........................................................152 Import af billeder.............................................155, 156 Macintosh-computer ..............................................152 Windows-computer ................................................152 Dato-/tidsindstilling.......................................................145 Defokus.effekt....................................................................66 Defokuseret baggrund ....................................................35 Delenes navne ....................................................................17 Demotilstand.....................................................................123 Diasshow ..............................................................................90 Digital præcisions-zoom..............................................114 Digital zoom .....................................................................114 DPOF ...................................................................................104 E Ekspo.data..........................................................................108 Eksponering ........................................................................72 EV ...........................................................................................72 Eye-Fi ..................................................................................135 F Fejlfinding .........................................................................163 Filmformat.........................................................................111 Filmknap...............................................................................59 Filmoptagelsesscene........................................................56 Filmtilstand Optagelse ......................................................................33 Visning...........................................................................47 Filnummer .........................................................................143 Fokus......................................................................................77 Fokusering tæt på .............................................................71 Format .................................................................................138 Format musik....................................................................132 Fyrværkeri ...........................................................................37 Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 186 DK

G Gitterlinje ...........................................................................113 Gourmet ................................................................................37 Guide f. scenegenk. .......................................................116 H Håndholdt tusmørke ........................................................36 HD(1080i)..........................................................................127 HDMI-opløsning.............................................................125 HDR-modlyskorrektion .................................................36 Hent musik ........................................................................131 Høj følsomhed....................................................................36 Højhastigheds-lukker......................................................37 Hukommelseskort.......................................................3, 177 Hvidbalance ........................................................................74 Hvidbalance under vandet ............................................76 I Indstilling af sted ............................................................144 Indstillinger .........................................................................15 Indstillinger af ur ............................................................145 Indstillinger for lydstyrke ...........................................106 Indstillinger for serieoptag. ..........................................70 Initialiser.............................................................................124 Intelligent autojustering .................................................28 Intelligent panorering......................................................31 Intelligent panoreringstilter........................................181 Intern hukommelse ..........................................................24 iPanorering under vand..................................................39 ISO..........................................................................................73 K Kæledyr.................................................................................37 Kalender ...............................................................................88 Kalibrering.........................................................................137 Knap for stillbilled-/filmtilstand ................................26 KONTROL TIL HDMI ...............................................126 Kopier ..................................................................................142 Kvalitet..................................................................................67 L Landskab ..............................................................................36 Langsom synkro................................................................60 Language Setting ............................................................121 LCD-lysstyrke..................................................................120 Lukkede øjne-adv...........................................................118 LUN-indstillinger ...........................................................130 Lysmålermetode................................................................79 M Macintosh-computer .....................................................152 Makro.....................................................................................71 Male........................................................................................97 Måling på flere mønstre.................................................79 Mappe Oprettelse....................................................................139 Skift...............................................................................140 Sletning........................................................................141 Valg ...............................................................................110 Mass Storage ....................................................................129 Midlertidigt roteret visning ..........................................44 MTP......................................................................................129 Multi-AF...............................................................................77 Multistik .............................................................................149 Multivinkelpanorering....................................................50 Music Transfer.................................................................153 N Nem-tilstand O Optagelse ......................................................................55 Visning...........................................................................87 Operativsystem ................................................................152 Opret lagr.mappe ............................................................139 Oprettelse af en disk......................................................159 Opt.funkt. .............................................................................27 Optagelse 3D-billeder ...................................................................50 Film .................................................................................33 Stillbilleder...................................................................28 Optageretning.....................................................................65 Optisk zoom................................................................40, 114 Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 187 DK

 • Page 1 and 2:

  MENU/Indstillingersøgning Indholds

 • Page 3 and 4:

  Bemærkninger om brug af kameraet B

 • Page 5 and 6:

  Indholdsfortegnelse Bemærkninger o

 • Page 7 and 8:

  Tv Computer Udskrivning Fejlfinding

 • Page 9 and 10:

  Betjeningssøgning Overlad indstill

 • Page 11 and 12:

  Redigering af billeder Male····

 • Page 13 and 14:

  Opt.funkt. Menupunkter Hvidbalance

 • Page 15 and 16:

  Bemærkninger • Det er kun de pun

 • Page 17 and 18:

  Delenes navne Kamera A Udløserknap

 • Page 19 and 20:

  Liste over ikoner der vises på sk

 • Page 21 and 22:

  Anvendelse af berøringspanelet Kam

 • Page 23 and 24:

  Tilpasning af MENU-punkter Under op

 • Page 25 and 26:

  Indstil fokus ved at trykke på sk

 • Page 27 and 28:

  Opt.funkt. Du kan vælge optagetils

 • Page 29 and 30:

  Bedste autojustering Kameraet kombi

 • Page 31 and 32:

  Intelligent panorering Giver dig mu

 • Page 33 and 34:

  Filmtilstand Giver dig mulighed for

 • Page 35 and 36:

  Defokuseret baggrund Kameraet fokus

 • Page 37 and 38:

  (Gourmet) (Kæledyr) (Strand) (Sne)

 • Page 39 and 40:

  iPanorering under vand Når kamerae

 • Page 41 and 42:

  Visning af stillbilleder 1 Tryk på

 • Page 43 and 44:

  Bredfm. zoom I enkeltbilledtilstand

 • Page 45 and 46:

  Visning af serieoptagelsesbilleder

 • Page 47 and 48:

  Visning af film 1 Tryk på (Afspil)

 • Page 49 and 50:

  zFilnavn for 3D-billedet Et 3D-bill

 • Page 51 and 52:

  zTips til optagelse af et 3D-billed

 • Page 53 and 54:

  Visning af et billede på et 3D-TV

 • Page 55 and 56:

  Nem-tilstand Giver dig mulighed for

 • Page 57 and 58:

  Smiludløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknap Du kan hurtigt begynde opt

 • Page 61 and 62:

  Blitz I Nem-tilstand kan du vælge

 • Page 63 and 64:

  MENU/Indstillingersøgning zTips ti

 • Page 65 and 66:

  Optageretning Indstil den retning s

 • Page 67 and 68:

  Billedformat/ Panoramabilledformat/

 • Page 69 and 70:

  zOm "billedkvalitet" og "billedform

 • Page 71 and 72:

  Makro Anvend denne indstilling til

 • Page 73 and 74:

  ISO Indstiller lysfølsomheden, nå

 • Page 75 and 76:

  Bemærkninger • [Hvidbalance] er

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan ændre fokuseringsmeto

 • Page 79 and 80:

  Lysmålermetode Vælger den måleme

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger • Funktionen Sceneg

 • Page 83 and 84:

  Registrering af ansigter Registrere

 • Page 85 and 86:

  Reduktion af lukkede øjne Når Val

 • Page 87 and 88:

  Nem-tilstand Når du kigger på sti

 • Page 89 and 90:

  Billedindeks Viser flere billeder p

 • Page 91 and 92:

  Diasshow med musik 1 Tryk på (Dias

 • Page 93 and 94:

  Slet Giver dig mulighed for at slet

 • Page 95 and 96:

  Send via TransferJet TransferJet er

 • Page 97 and 98:

  Male Maler eller tilføjer stempler

 • Page 99 and 100:

  Retouchering Retoucherer et gemt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningstilstand Giver dig mulighed

 • Page 103 and 104:

  Beskyt Beskytter de billeder du har

 • Page 105 and 106:

  Roter Roterer et stillbillede. Brug

 • Page 107 and 108:

  Skærmindstil. Indstiller om betjen

 • Page 109 and 110:

  MENU/Indstillingersøgning Antal bi

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan indstille den opt

 • Page 113 and 114:

  MENU/Indstillingersøgning Gitterli

 • Page 115 and 116:

  Autoretning Når kameraet drejes fo

 • Page 117 and 118:

  Rødøjereduktion Blitzen udløses

 • Page 119 and 120:

  Bip Ændrer indstillingerne for den

 • Page 121 and 122:

  MENU/Indstillingersøgning Language

 • Page 123 and 124:

  Demotilstand Du kan indstille, om d

 • Page 125 and 126:

  HDMI-opløsning Indstiller den opl

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Vælger videoudgangssigna

 • Page 129 and 130:

  USB-tilslut Vælger tilstanden, nå

 • Page 131 and 132:

  MENU/Indstillingersøgning Hent mus

 • Page 133 and 134:

  Strømbesparelse Indstiller hvor la

 • Page 135 and 136: Eye-Fi Indstiller om overførselsfu
 • Page 137 and 138: Kalibrering Giver mulighed for at u
 • Page 139 and 140: Opret lagr.mappe Opretter en mappe
 • Page 141 and 142: Slet lagringsmappe Sletter den mapp
 • Page 143 and 144: Filnummer Vælger den metode der an
 • Page 145 and 146: Dato-/tidsindstilling Indstiller da
 • Page 147 and 148: Visning af et billede på et HD TV
 • Page 149 and 150: Visning af et billede ved hjælp af
 • Page 151 and 152: MENU/Indstillingersøgning Bemærkn
 • Page 153 and 154: Brug af softwaren Installation af "
 • Page 155 and 156: Tilslutning af kameraet til en comp
 • Page 157 and 158: Overførsel af billeder til en medi
 • Page 159 and 160: Oprettelse af en disk med film Du k
 • Page 161 and 162: Oprettelse af diske i standarddefin
 • Page 163 and 164: Fejlfinding Prøv følgende løsnin
 • Page 165 and 166: Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
 • Page 167 and 168: Der kan ikke tages billeder i rækk
 • Page 169 and 170: Når først billeder er blevet eksp
 • Page 171 and 172: Advarselsindikatorer og meddelelser
 • Page 173 and 174: Ingen stillbilleder • Der er ikke
 • Page 175 and 176: Fejl i billeddatabase-fil Gendannel
 • Page 177 and 178: Hukommelseskort De typer hukommelse
 • Page 179 and 180: Batteri Om opladning af batteriet
 • Page 181 and 182: MENU/Indstillingersøgning Intellig
 • Page 183 and 184: MENU/Indstillingersøgning Transfer
 • Page 185: Forsigtig Undlad at bruge/opbevare
 • Page 189: Bemærkninger angående licensen So