Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

P

P Panorama..............................................................................31 Panoramabilledformat ....................................................67 Pc ...........................................................................................152 Pixel........................................................................................69 PMB .....................................................................................153 PMB Portable ...................................................................157 Udskriftsbestillingsmærke ..........................................162 PTP .......................................................................................129 Punktmåling........................................................................79 R Ramme for AF-områdesøger.......................................77 Reduktion af lukkede øjne............................................85 Registrering af ansigter ..................................................83 Retouchering.......................................................................99 Rødøjekorrektion..............................................................99 Rødøjereduktion..............................................................117 Roter.....................................................................................105 S Scenegenkendelse.............................................................80 SD..........................................................................................127 Selvdiagnosticeringsdisplay.......................................171 Selvportræt ..........................................................................62 Selvudløser....................................................................62, 64 Send via TransferJet ........................................................95 Skærmbilledet MENU..............................................12, 14 Skærmfarve .......................................................................122 Skærmindstil. Optagelse ......................................................................86 Visning.........................................................................107 Skift lagringsmappe.......................................................140 Slet ..........................................................................................93 Slet lagringsmappe.........................................................141 Smart zoom .......................................................................114 Smiludløser .........................................................................57 Sne...........................................................................................37 Software..............................................................................153 Sporingsfokus.....................................................................25 Spot - AF..............................................................................77 Strand.....................................................................................37 Strømbesparelse ..............................................................133 T Tilslutning til Computer ....................................................................155 Tv ...................................................................................146 TransferJet .........................................................................134 TransferJet-standard ......................................................183 Tusmørke .............................................................................36 Tusmørke portræt .............................................................36 Tv.............................................................................53, 146, 147 U Udskriv........................................................................104, 162 Under vandet ......................................................................37 Undervandshus ................................................................128 USB-stik .............................................................................155 USB-tilslut.........................................................................129 Uskarp maskering.............................................................99 V Vælg mappe ......................................................................110 Valg af motiv......................................................................36 Valgt ansigtshukommelse.............................................84 VGA .......................................................................................67 Vis serieoptagelsesgruppe ..........................................102 Visning af serieoptagelsesbilleder.............................45 Visningstilstand...............................................................101 W Windows-computer .......................................................152 Z Zoom......................................................................................40 Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 188 DK

Bemærkninger angående licensen Softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg" følger med i kameraet. Vi leverer denne software på baggrund af licensaftaler med ejerne af copyright. På baggrund af anmodninger fra ejerne af copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende afsnit. Læs "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til softwaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg". DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC-PATENT-PORTEFØLJELICENSEN TIL EGET OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG TIL (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EGEN OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER VAR KØBT AF EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. DER ER IKKE GIVET, OG DER GIVES IKKE LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE INFORMATIONER KAN MULIGVIS HENTES HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Om GNU GPL/LGPL-anvendt software Til denne software, der er inkluderet i kameraet, gælder følgende GNU General Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldt "LGPL"). Dette oplyser dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende GPL/LGPL. Kildekoden findes på Internettet. Anvend den følgende URL til at downloade den. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Læs "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM’en. Du kan finde licenser (på engelsk) til softwaren "GPL" og "LGPL". Du behøver Adobe Reader for at kunne læse PDF’en. Hvis programmet ikke er installeret på din computer, kan du downloade det fra Adobe Systems’ website: http://www.adobe.com/ Om licensen for "Music Transfer" på CD-ROM’en (medfølger) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 189 DK

 • Page 1 and 2:

  MENU/Indstillingersøgning Indholds

 • Page 3 and 4:

  Bemærkninger om brug af kameraet B

 • Page 5 and 6:

  Indholdsfortegnelse Bemærkninger o

 • Page 7 and 8:

  Tv Computer Udskrivning Fejlfinding

 • Page 9 and 10:

  Betjeningssøgning Overlad indstill

 • Page 11 and 12:

  Redigering af billeder Male····

 • Page 13 and 14:

  Opt.funkt. Menupunkter Hvidbalance

 • Page 15 and 16:

  Bemærkninger • Det er kun de pun

 • Page 17 and 18:

  Delenes navne Kamera A Udløserknap

 • Page 19 and 20:

  Liste over ikoner der vises på sk

 • Page 21 and 22:

  Anvendelse af berøringspanelet Kam

 • Page 23 and 24:

  Tilpasning af MENU-punkter Under op

 • Page 25 and 26:

  Indstil fokus ved at trykke på sk

 • Page 27 and 28:

  Opt.funkt. Du kan vælge optagetils

 • Page 29 and 30:

  Bedste autojustering Kameraet kombi

 • Page 31 and 32:

  Intelligent panorering Giver dig mu

 • Page 33 and 34:

  Filmtilstand Giver dig mulighed for

 • Page 35 and 36:

  Defokuseret baggrund Kameraet fokus

 • Page 37 and 38:

  (Gourmet) (Kæledyr) (Strand) (Sne)

 • Page 39 and 40:

  iPanorering under vand Når kamerae

 • Page 41 and 42:

  Visning af stillbilleder 1 Tryk på

 • Page 43 and 44:

  Bredfm. zoom I enkeltbilledtilstand

 • Page 45 and 46:

  Visning af serieoptagelsesbilleder

 • Page 47 and 48:

  Visning af film 1 Tryk på (Afspil)

 • Page 49 and 50:

  zFilnavn for 3D-billedet Et 3D-bill

 • Page 51 and 52:

  zTips til optagelse af et 3D-billed

 • Page 53 and 54:

  Visning af et billede på et 3D-TV

 • Page 55 and 56:

  Nem-tilstand Giver dig mulighed for

 • Page 57 and 58:

  Smiludløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknap Du kan hurtigt begynde opt

 • Page 61 and 62:

  Blitz I Nem-tilstand kan du vælge

 • Page 63 and 64:

  MENU/Indstillingersøgning zTips ti

 • Page 65 and 66:

  Optageretning Indstil den retning s

 • Page 67 and 68:

  Billedformat/ Panoramabilledformat/

 • Page 69 and 70:

  zOm "billedkvalitet" og "billedform

 • Page 71 and 72:

  Makro Anvend denne indstilling til

 • Page 73 and 74:

  ISO Indstiller lysfølsomheden, nå

 • Page 75 and 76:

  Bemærkninger • [Hvidbalance] er

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan ændre fokuseringsmeto

 • Page 79 and 80:

  Lysmålermetode Vælger den måleme

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger • Funktionen Sceneg

 • Page 83 and 84:

  Registrering af ansigter Registrere

 • Page 85 and 86:

  Reduktion af lukkede øjne Når Val

 • Page 87 and 88:

  Nem-tilstand Når du kigger på sti

 • Page 89 and 90:

  Billedindeks Viser flere billeder p

 • Page 91 and 92:

  Diasshow med musik 1 Tryk på (Dias

 • Page 93 and 94:

  Slet Giver dig mulighed for at slet

 • Page 95 and 96:

  Send via TransferJet TransferJet er

 • Page 97 and 98:

  Male Maler eller tilføjer stempler

 • Page 99 and 100:

  Retouchering Retoucherer et gemt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningstilstand Giver dig mulighed

 • Page 103 and 104:

  Beskyt Beskytter de billeder du har

 • Page 105 and 106:

  Roter Roterer et stillbillede. Brug

 • Page 107 and 108:

  Skærmindstil. Indstiller om betjen

 • Page 109 and 110:

  MENU/Indstillingersøgning Antal bi

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan indstille den opt

 • Page 113 and 114:

  MENU/Indstillingersøgning Gitterli

 • Page 115 and 116:

  Autoretning Når kameraet drejes fo

 • Page 117 and 118:

  Rødøjereduktion Blitzen udløses

 • Page 119 and 120:

  Bip Ændrer indstillingerne for den

 • Page 121 and 122:

  MENU/Indstillingersøgning Language

 • Page 123 and 124:

  Demotilstand Du kan indstille, om d

 • Page 125 and 126:

  HDMI-opløsning Indstiller den opl

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Vælger videoudgangssigna

 • Page 129 and 130:

  USB-tilslut Vælger tilstanden, nå

 • Page 131 and 132:

  MENU/Indstillingersøgning Hent mus

 • Page 133 and 134:

  Strømbesparelse Indstiller hvor la

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Indstiller om overførselsfu

 • Page 137 and 138: Kalibrering Giver mulighed for at u
 • Page 139 and 140: Opret lagr.mappe Opretter en mappe
 • Page 141 and 142: Slet lagringsmappe Sletter den mapp
 • Page 143 and 144: Filnummer Vælger den metode der an
 • Page 145 and 146: Dato-/tidsindstilling Indstiller da
 • Page 147 and 148: Visning af et billede på et HD TV
 • Page 149 and 150: Visning af et billede ved hjælp af
 • Page 151 and 152: MENU/Indstillingersøgning Bemærkn
 • Page 153 and 154: Brug af softwaren Installation af "
 • Page 155 and 156: Tilslutning af kameraet til en comp
 • Page 157 and 158: Overførsel af billeder til en medi
 • Page 159 and 160: Oprettelse af en disk med film Du k
 • Page 161 and 162: Oprettelse af diske i standarddefin
 • Page 163 and 164: Fejlfinding Prøv følgende løsnin
 • Page 165 and 166: Anti-slørfunktionen fungerer ikke.
 • Page 167 and 168: Der kan ikke tages billeder i rækk
 • Page 169 and 170: Når først billeder er blevet eksp
 • Page 171 and 172: Advarselsindikatorer og meddelelser
 • Page 173 and 174: Ingen stillbilleder • Der er ikke
 • Page 175 and 176: Fejl i billeddatabase-fil Gendannel
 • Page 177 and 178: Hukommelseskort De typer hukommelse
 • Page 179 and 180: Batteri Om opladning af batteriet
 • Page 181 and 182: MENU/Indstillingersøgning Intellig
 • Page 183 and 184: MENU/Indstillingersøgning Transfer
 • Page 185 and 186: Forsigtig Undlad at bruge/opbevare
 • Page 187: G Gitterlinje .....................