Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Skærm 2 Skærm 3

Skærm 2 Skærm 3 Beskrivelse Reduktion af lukkede øjne Beskrivelse Resterende batteritid Advarsel om lavt batteriniveau AF-lampe Optagemappe Optage-/afspilningsmedie (Hukommelseskort, intern hukommelse) Visning af Eye-Fi-tilstand Zoomskalering Målemetode Blitz Hvidbalance Skærm Beskrivelse Indstillinger for serieoptagelse C:32:00 Selvdiagnosticeringsdisplay Advarsel om temperaturforøgelse Selvudløser 96 Antal billeder, der kan optages 100 min Optagetid Registrering af ansigter Defokuseringseffekt Blød hud-effekt Databasefilen er fuld/Advarsel om databasefilfejl Billedformat/ panoramabilledformat/ billedkvalitet Skærm ISO400 +2.0EV 4 Beskrivelse Ramme for AF-områdesøger Krydser til punktmåling ISO-tal Eksponeringsværdi 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi Skærm Beskrivelse Fokus Rødøjereduktion z AE/AF-lås NR langsom lukker 125 Lukkerhastighed F3.5 Blændeværdi ISO400 ISO-tal +2.0EV Eksponeringsværdi Fokusering tæt på Blitzindstilling Opladning af blitzen Målemetode OPT Optagelse af en film/standby Standby 0:12 Optagetid (m:s) N Afspilning Afspilningslinje 0:00:12 Tæller 101-0012 Mappe- og filnummer 2010 1 1 9:30 AM Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 20 DK

Anvendelse af berøringspanelet Kameraet giver dig mulighed for at udføre betjeninger og foretage indstillinger ved at trykke på knapperne eller trække i LCD-skærmen med din finger. Betjening af kameraet vha. tryk på LCD-skærmen Knap Handling / / / Vis de skjulte punkter sådan at de punkter, du ønsker at indstille, vises på skærmen. Vender tilbage til det forrige skærmbillede. Viser funktionsbeskrivelsen for hver indstilling på valgskærmene for MENU (optagelse), optagetilstand, Valg af motivtilstand eller 3D-optagetilstand. Tryk på t de punkter, hvis beskrivelse du ønsker at se. Bemærkninger • Tryk let på berøringspanelet med en finger eller den medfølgende malepen for at betjene panelet. Hvis du trykker hårdt eller anvender en anden spids genstand end den medfølgende malepen, kan det beskadige berøringspanelet. • Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et øjeblik. Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 21 DK