Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Brug af den interne

Brug af den interne hukommelse Kameraet har ca. 32 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selvom der ikke er sat noget hukommelseskort ind i kameraet, kan du optage billeder vha. denne interne hukommelse. B B Intern hukommelse Når der er indsat et hukommelseskort [Optagelse]: Billeder optages på hukommelseskortet. [Afspilning]: Billeder på hukommelseskortet afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billederne på hukommelseskortet. Når der ikke er indsat noget hukommelseskort [Optagelse]: Billeder optages vha. den interne hukommelse. • Du kan ikke optage film på den interne hukommelse med følgende filmkvalitet eller billedstørrelse for film: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne hukommelse, afspilles. [Menu, Indstillinger osv.]: Der kan udføres forskellige funktioner på billeder i den interne hukommelse. Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse Det anbefales, at du sikkerhedskopierer data vha. en af følgende metoder. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer Udfør proceduren på side 155 uden der er indsat et hukommelseskort i kameraet. Sådan sikkerhedskopieres på et hukommelseskort Klargør et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig kapacitet, og udfør derefter den procedure, der er beskrevet i [Kopier] (side 142). Bemærkninger • Du kan ikke importere billeddata fra et hukommelseskort til den interne hukommelse. • Ved at oprette en USB-forbindelse fra kameraet til en computer med et kabel kan du importere data, der er gemt på den interne hukommelse, til en computer. Men du kan ikke eksportere data på en computer til den interne hukommelse. 24 DK

Indstil fokus ved at trykke på skærmen Ved tryk på det område, der skal fokuseres på berøringspanelet, vises der en ramme, og når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fokuseres rammens indhold. Tryk på motivet på skærmen Kameraet sporer motivet og justerer automatisk fokuseringen, indtil du trykker udløserknappen halvvejs ned, selvom motivet bevæger sig (Sporingsfokus). Tryk udløserknappen halvvejs ned for at låse motivets position, fokusering og eksponering. Knap-/betjeningsmetode Tryk på skærmen Handling Justerer fokus. Annullerer funktionen. Bemærkninger • Sporingsfokus er ikke til rådighed i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I Filmtilstand – I Nem-tilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når tilstanden (Landskab), (Tusmørke), (Fyrværkeri) eller (Under vandet) er valgt i Valg af motiv – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] – Når du bruger [Digital zoom] – I tilstanden Fokusering tæt på • Sporingsfokus aktiveres muligvis ikke i følgende situationer: – Motivet bevæger sig for hurtigt. – Motivet er for lille eller for stort. – Motivet har samme farve som baggrunden. – Under dårlige lysforhold. – Under forhold hvor lysstyrken varierer. • Sporingsfokus annulleres automatisk, når motivet forsvinder fra skærmen, eller sporingen mislykkedes. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 25 DK