Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Brug af knappen for

Brug af knappen for stillbilled-/ filmtilstand Du kan vælge optagetilstanden i henhold til den tilstand, du ønsker at optage i. Udløserknap / -tilstandsknap Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning 1 Tryk på knappen for / -tilstand for at skifte til (Stillbillede) eller (Film)-optagetilstand. (Stillbillede) (Film) Giver dig mulighed for at optage stillbilleder. Skifter til optagetilstanden for stillbilleder, der indstilles vha. (Opt.funkt.) (side 27). Giver dig mulighed for at optage film. Skifter til filmoptagelsesscenen, der indstilles vha. t [Filmoptagelsesscene] (side 56). MENU/Indstillingersøgning Indeks 26 DK

Opt.funkt. Du kan vælge optagetilstanden baseret på forholdene og formålet. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t ønsket tilstand (Intelligent autojustering) (Bedste autojustering) (iPanorering) (Filmtilstand) (Auto programmeret) Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen. Giver dig mulighed for at optage stillbilleder i højere kvalitet end med tilstanden Intelligent autojustering. Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede efter komponering af billeder. Giver dig mulighed for at optage film. Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne menu. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning (Defokuseret baggrund) (Valg af motiv) Giver dig mulighed for at optage et billede med defokuseret baggrund og præcisere motivet. Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene. Indeks (3D-optagelse) (iPanorering under vand) Giver dig mulighed for at optage 3D-billeder ved at komponere billeder. Giver dig mulighed for at optage panoramabilleder under vand. [iPanorering under vand] er kun tilgængelig, når [Undervandshus] er indstillet til [Til]. 27 DK