Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Intelligent

Intelligent autojustering Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Intelligent autojustering) 3 Tryk på udløserknappen for at optage et billede. Bemærk • [Blitz] er indstillet til [Auto] eller [Fra]. zOm Scenegenkendelse Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent autojustering. Denne funktion gør kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet. Ikon og guide for Scenegenkendelse Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Fokusering tæt på) eller (Portræt), og viser det modsvarende ikon og vejledningen på skærmen, når scenen er genkendt. Du kan finde flere oplysninger på side 80. Indeks zHvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på • Den korteste optageafstand er ca. 8 cm (1 cm i Intelligent autojustering eller Nem-tilstand) (W), 50 cm (T) (fra objektivet). Optag i Fokusering tæt på-tilstand når du optager et motiv, der er tættere på end optageafstanden. • Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der høres ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen (side 77). • I følgende situationer kan fokusering være vanskelig: – Det er mørkt, og motivet er langt væk. – Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig. – Motivet ses gennem glas. – Motivet bevæger sig hurtigt. – Der er reflekterende lys eller skinnende overflader. – Motivet belyses bagfra, eller der er blinkende belysning. 28 DK

Bedste autojustering Kameraet kombinerer Scenegenkendelse med højkvalitets billedteknologi til automatisk at optage billeder med optimale indstillinger. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Bedste autojustering) 3 Tryk på udløserknappen. Kameraet optager serieoptagelsesbilleder, når det er nødvendigt, og overlejrer flere billeder. Ved at overlejre billederne optager kameraet et billede med mindre motivslør og støj. Bemærkninger • [Blitz] er fastsat til [Auto] eller [Fra]. Under dårlige lysforhold som f.eks. ved optagelser om natten indstilles [Blitz] til [Fra] for at opnå optimal effekt af de overlejrede billeder. • Effekten af reduceret motivslør og støj er mindre effektiv i følgende situationer: – Motiver i bevægelse – Motiver, der er for tæt på kameraet – Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne – Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Fortsættes r 29 DK