Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sådan bruges denne

Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en funktion, du ønsker at vise. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Søg efter oplysninger vha. funktion. Søg efter oplysninger vha. betjening. Søg efter oplysninger i en liste af MENU-/Indstillingspunkter. Søg efter oplysninger vha. nøgleord. Mærker og bemærkninger der anvendes i denne håndbog I denne håndbog vises rækkefølgen på betjeninger ved hjælp af pile (t). Du bør trykke på punkterne på skærmen i den angivne rækkefølge. Mærker vises som de fremstår i kameraets standardindstilling. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks Standardindstillingen er angivet med . Angiver relevante forholdsregler og begrænsninger angående den korrekte behandling af kameraet. zAngiver oplysninger der er nyttige at kende. 2 DK

Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om de typer hukommelseskort, som du kan bruge (sælges separat) Følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort. MultiMediaCard kan ikke anvendes. I denne vejledning henviser termen "Memory Stick Duo" til "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo", og termen "SD-kort" henviser til SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXChukommelseskort. • Det er blevet bekræftet, at kameraet fungerer korrekt sammen med "Memory Stick Duo" med en kapacitet på op til 32 GB og SD-kort på op til 64 GB. • Det anbefales, at du anvender følgende hukommelseskort, når du optager film: – (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2)) – ("Memory Stick PRO- HG Duo") – SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort eller SDXChukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) • Se side 177 angående yderligere oplysninger om "Memory Stick Duo". Ved brug af en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-åbning i standardstørrelse Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at indsætte den i "Memory Stick Duo"- adapteren (sælges separat). "Memory Stick Duo"- adapter Indbyggede funktioner i kameraet • Denne vejledning beskrives alle funktionerne for TransferJet-kompatible/inkompatible enheder, 1080 60i-kompatible enheder og 1080 50i-kompatible enheder. Ved at kontrollere om følgende mærker er placeret i bunden af kameraet, kan du se, om kameraet understøtter TransferJet-funktionen, og om det er en 1080 60i-kompatibel enhed eller 1080 50i-kompatibel enhed. TransferJet-kompatibel enhed: (TransferJet) 1080 60i-kompatibel enhed: 60i 1080 50i-kompatibel enhed: 50i • Se ikke 3D-billeder optaget med dette kamera i længere tid på 3D-kompatible skærme. • Når du ser 3D-billeder optaget med dette kamera på en 3D-kompatibel skærm, kan du opleve ubehag i form af anstrengte øjne, træthed eller kvalme. For at forhindre disse symptomer anbefaler vi, at du holder pause med regelmæssige mellemrum. Men du er nødt til selv at bestemme længden og frekvensen af de nødvendige pauser, da det varierer fra person til person. Hvis du oplever ubehag af nogen art, skal du stoppe med at se 3D-billeder, indtil du får det bedre samt om nødvendigt opsøge en læge. Se også den betjeningsvejledning der fulgte med den enhed eller software, som du har tilsluttet eller anvender med dette kamera. Bemærk, at børns syn stadig er på udviklingsstadiet (især børn under 6). Kontakt en børnelæge eller øjenlæge inden du lader dit barn se 3D-billeder, og sørg for at han/hun overholder forholdsreglerne ovenfor, når der ses på sådan billeder. Bemærkninger om batteriet • Oplad batteriet (medfølger), før kameraet bruges første gang. • Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet. Endvidere kan du anvende det delvist opladede batteri, som det er, selvom batteriet ikke er helt opladet. • Hvis du ikke skal bruge batteriet i længere tid, skal du opbruge den eksisterende ladning, tage batteriet ud fra kameraet og opbevare det på et køligt, tørt sted. På den måde bevares batteriets funktionsevne bedst. • Se side 179 angående yderligere oplysninger om det batteri, der kan anvendes. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Fortsættes r 3 DK

 • Page 1: MENU/Indstillingersøgning Indholds
 • Page 5 and 6: Indholdsfortegnelse Bemærkninger o
 • Page 7 and 8: Tv Computer Udskrivning Fejlfinding
 • Page 9 and 10: Betjeningssøgning Overlad indstill
 • Page 11 and 12: Redigering af billeder Male····
 • Page 13 and 14: Opt.funkt. Menupunkter Hvidbalance
 • Page 15 and 16: Bemærkninger • Det er kun de pun
 • Page 17 and 18: Delenes navne Kamera A Udløserknap
 • Page 19 and 20: Liste over ikoner der vises på sk
 • Page 21 and 22: Anvendelse af berøringspanelet Kam
 • Page 23 and 24: Tilpasning af MENU-punkter Under op
 • Page 25 and 26: Indstil fokus ved at trykke på sk
 • Page 27 and 28: Opt.funkt. Du kan vælge optagetils
 • Page 29 and 30: Bedste autojustering Kameraet kombi
 • Page 31 and 32: Intelligent panorering Giver dig mu
 • Page 33 and 34: Filmtilstand Giver dig mulighed for
 • Page 35 and 36: Defokuseret baggrund Kameraet fokus
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Kæledyr) (Strand) (Sne)
 • Page 39 and 40: iPanorering under vand Når kamerae
 • Page 41 and 42: Visning af stillbilleder 1 Tryk på
 • Page 43 and 44: Bredfm. zoom I enkeltbilledtilstand
 • Page 45 and 46: Visning af serieoptagelsesbilleder
 • Page 47 and 48: Visning af film 1 Tryk på (Afspil)
 • Page 49 and 50: zFilnavn for 3D-billedet Et 3D-bill
 • Page 51 and 52: zTips til optagelse af et 3D-billed
 • Page 53 and 54:

  Visning af et billede på et 3D-TV

 • Page 55 and 56:

  Nem-tilstand Giver dig mulighed for

 • Page 57 and 58:

  Smiludløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknap Du kan hurtigt begynde opt

 • Page 61 and 62:

  Blitz I Nem-tilstand kan du vælge

 • Page 63 and 64:

  MENU/Indstillingersøgning zTips ti

 • Page 65 and 66:

  Optageretning Indstil den retning s

 • Page 67 and 68:

  Billedformat/ Panoramabilledformat/

 • Page 69 and 70:

  zOm "billedkvalitet" og "billedform

 • Page 71 and 72:

  Makro Anvend denne indstilling til

 • Page 73 and 74:

  ISO Indstiller lysfølsomheden, nå

 • Page 75 and 76:

  Bemærkninger • [Hvidbalance] er

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan ændre fokuseringsmeto

 • Page 79 and 80:

  Lysmålermetode Vælger den måleme

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger • Funktionen Sceneg

 • Page 83 and 84:

  Registrering af ansigter Registrere

 • Page 85 and 86:

  Reduktion af lukkede øjne Når Val

 • Page 87 and 88:

  Nem-tilstand Når du kigger på sti

 • Page 89 and 90:

  Billedindeks Viser flere billeder p

 • Page 91 and 92:

  Diasshow med musik 1 Tryk på (Dias

 • Page 93 and 94:

  Slet Giver dig mulighed for at slet

 • Page 95 and 96:

  Send via TransferJet TransferJet er

 • Page 97 and 98:

  Male Maler eller tilføjer stempler

 • Page 99 and 100:

  Retouchering Retoucherer et gemt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningstilstand Giver dig mulighed

 • Page 103 and 104:

  Beskyt Beskytter de billeder du har

 • Page 105 and 106:

  Roter Roterer et stillbillede. Brug

 • Page 107 and 108:

  Skærmindstil. Indstiller om betjen

 • Page 109 and 110:

  MENU/Indstillingersøgning Antal bi

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan indstille den opt

 • Page 113 and 114:

  MENU/Indstillingersøgning Gitterli

 • Page 115 and 116:

  Autoretning Når kameraet drejes fo

 • Page 117 and 118:

  Rødøjereduktion Blitzen udløses

 • Page 119 and 120:

  Bip Ændrer indstillingerne for den

 • Page 121 and 122:

  MENU/Indstillingersøgning Language

 • Page 123 and 124:

  Demotilstand Du kan indstille, om d

 • Page 125 and 126:

  HDMI-opløsning Indstiller den opl

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Vælger videoudgangssigna

 • Page 129 and 130:

  USB-tilslut Vælger tilstanden, nå

 • Page 131 and 132:

  MENU/Indstillingersøgning Hent mus

 • Page 133 and 134:

  Strømbesparelse Indstiller hvor la

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Indstiller om overførselsfu

 • Page 137 and 138:

  Kalibrering Giver mulighed for at u

 • Page 139 and 140:

  Opret lagr.mappe Opretter en mappe

 • Page 141 and 142:

  Slet lagringsmappe Sletter den mapp

 • Page 143 and 144:

  Filnummer Vælger den metode der an

 • Page 145 and 146:

  Dato-/tidsindstilling Indstiller da

 • Page 147 and 148:

  Visning af et billede på et HD TV

 • Page 149 and 150:

  Visning af et billede ved hjælp af

 • Page 151 and 152:

  MENU/Indstillingersøgning Bemærkn

 • Page 153 and 154:

  Brug af softwaren Installation af "

 • Page 155 and 156:

  Tilslutning af kameraet til en comp

 • Page 157 and 158:

  Overførsel af billeder til en medi

 • Page 159 and 160:

  Oprettelse af en disk med film Du k

 • Page 161 and 162:

  Oprettelse af diske i standarddefin

 • Page 163 and 164:

  Fejlfinding Prøv følgende løsnin

 • Page 165 and 166:

  Anti-slørfunktionen fungerer ikke.

 • Page 167 and 168:

  Der kan ikke tages billeder i rækk

 • Page 169 and 170:

  Når først billeder er blevet eksp

 • Page 171 and 172:

  Advarselsindikatorer og meddelelser

 • Page 173 and 174:

  Ingen stillbilleder • Der er ikke

 • Page 175 and 176:

  Fejl i billeddatabase-fil Gendannel

 • Page 177 and 178:

  Hukommelseskort De typer hukommelse

 • Page 179 and 180:

  Batteri Om opladning af batteriet

 • Page 181 and 182:

  MENU/Indstillingersøgning Intellig

 • Page 183 and 184:

  MENU/Indstillingersøgning Transfer

 • Page 185 and 186:

  Forsigtig Undlad at bruge/opbevare

 • Page 187 and 188:

  G Gitterlinje .....................

 • Page 189:

  Bemærkninger angående licensen So