Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

zÆndring af

zÆndring af optageretning eller billedformat på et panoramabillede Optageretning: (Optageretning) t [Højre], [Venstre], [Op] eller [Ned] Panoramabilledformat: (Billedformat) t [Standard] eller [Bred] zTips til optagelse af et panoramabillede Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighed i den retning, der er angivet på LCDskærmen. Motiver i ro er bedre egnede til panoramabilleder end motiver i bevægelse. Lodret retning Vandret retning Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Radius så kort som mulig • Tryk først halvt ned på udløserknappen så du kan låse fokuseringen, eksponeringen og hvidbalancen. Tryk derefter udløserknappen helt ned og panorer eller vip kameraet. • Hvis der er et afsnit med meget varierende former eller landskaber langs en skærmkant, kan billedkompositionen mislykkes. I et sådant tilfælde skal du justere billedkompositionen, sådan at afsnittet kommer i midten af billedet, og optage igen. MENU/Indstillingersøgning Indeks zSådan vises panoramabilleder vha. rulning Rul gennem panoramabilleder ved at trykke på , mens der vises panoramabilleder. Tryk på LCD-skærmen under afspilning for at få vist betjeningsknapperne. Viser det valgte område af hele panoramabilledet Betjeningsknap/ betjeningsmetode Tryk på eller på LCD-skærmen Tryk på / / / eller træk op/ned/til højre/venstre Handling Rullende afspilning/standser midlertidigt rulning af billeder Ruller gennem billeder • Panoramabilleder kan også afspilles med den medfølgende software "PMB" (side 153). • Rullende afspilning af panoramabilleder, der er optaget med et andet kamera, forløber muligvis ikke korrekt. 32 DK

Filmtilstand Giver dig mulighed for at optage film. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Filmtilstand) 3 Tryk på udløserknappen. 4 Stop optagelsen ved at trykke på udløserknappen igen. zÆndring af filmformatet, billedkvaliteten eller billedformatet Filmformat: t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] Kvalitet (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD 9M HQ] (AVCHD): Billedformat (Billedformat) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller [MP4 3M] (MP4): Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning zSådan optager du hurtigt en film Når optagetilstanden er indstillet til alt andet end (Nem-tilstand), kan du starte filmoptagelse ved blot at trykke på filmknappen. Filmknap Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. De menu- og indstillingspunkter der anvendes til optagelse er dem, der er aktiveret, når du indstiller [Opt.funkt.] til [Filmtilstand]. Indeks 33 DK