Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning Auto programmeret Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger med denne menu. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Auto programmeret) 3 Tryk på udløserknappen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 34 DK

Defokuseret baggrund Kameraet fokuserer kun på motiveret og undlader at fokusere baggrunden, sådan at motivet træder frem. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Defokuseret baggrund) 3 Tryk på udløserknappen. Bemærkninger • Hold kameraet stille for at reducere rystelse af kameraet under optagelse. • Baggrunden er muligvis ikke defokuseret i følgende situationer: – Scenen er for lys eller for mørk. – Motivet bevæger sig. – Motivet er for langt fra kameraet. (Den anbefalede optageafstand er blevet overskredet.) – Motivet er for tæt på baggrunden. • Effekten af Defokuseret baggrund er muligvis ikke effektiv i følgende situationer: – Motiverne er for små. – Motivet har samme farve som baggrunden. – Du flyttede kameraet efter indstilling af AE/AF-låsen. • Hvis du ikke er i stand til af defokusere effektivt, skal du forsøge følgende trin: – Skub zoomknappen (W/T) over mod T-siden – Gå hen mod motivet indtil du er inden for den anbefalede optageafstand. – Adskil motivet og baggrunden. – Tryk på området der skal fokuseres. zTips til defokusering af baggrunden Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks • Optag fra den anbefalede optageafstand angivet på LCD-skærmen. • Inden optagelse skal du trykke på t [Defokus.effekt] t [Høj], [Mellem] eller [Lav] for at ændre intensiteten af defokuseringseffekten af baggrunden. 35 DK