Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Funktioner du kan

Funktioner du kan anvende i Valg af motiv For at optage et billede korrekt i henhold til motivforholdene bestemmer kameraet en kombination af funktioner. angiver indstillinger, der kan ændres, mens – angiver indstillinger, der ikke kan ændres. For "Blitz" og "Selvudløser" angiver ikonerne tilstande, som er til rådighed. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af Valg af motiv-tilstanden. Blitz Selvudløser — — — — — — MENU/Indstillingersøgning Smiludløser — — — — — — — — — Indstillinger for serieoptag. — — — — — — — — — Fokusering tæt på — — — — — — — — — — — — EV — ISO — — — — — — — — — — — — — — — Hvidbalance — — * 1 — — — * 1 * 1 — — — * 2 — Fokus — — — — — — — — — — — — — — — Lysmålermetode — — — — — — — — — — — — — — Blød hud-effekt * 3 — — — — — — — — — — — — Registrering af ansigter * 4 * 4 — — — — — — Reduktion af lukkede øjne — — — — — — — — — — — — — — Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks * 1 Der kan ikke vælges [Blitz] for [Hvidbalance]. * 2 Du kan bruge [Hvidbalance under vandet] i stedet for [Hvidbalance]. * 3 [Fra] er ikke til rådighed for [Blød hud-effekt]. * 4 Der kan ikke vælges [Ved berøring] for [Registrering af ansigter]. 38 DK

iPanorering under vand Når kameraet er installeret i et undervandshus (som f.eks. undervandspakken), optager kameraet flere billeder under en panorering og giver dig mulighed for at lave et panoramabillede ud fra sammensatte billeder. Kameraet registrerer også automatisk folks ansigter eller motiver i bevægelse. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Undervandshus] t [Til] 3 Anbring kameraet i undervandshuset. 4 (Opt.funkt.) t (iPanorering under vand) 5 Ret kameraet ind mod afslutningen af det motiv, der skal optages, og tryk på udløserknappen. 6 Panorer kameraet hen til slutningen af guiden, som vist med angivelsen på LCD-skærmen. MENU/Indstillingersøgning Vejledningsbjælke Denne del optages ikke Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks Bemærkninger • Hvis du ikke kan panorere kameraet henover hele motivet inden for en given tidsperiode, vises der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge kameraet hurtigere for at kunne optage et helt panoramabillede. • Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del ikke optaget flydende. • Under dårlige lysforhold bliver panoramabilleder muligvis slørede, eller optagelsen kan muligvis ikke gennemføres. • Under flimrende lys er lysstyrken eller farven på det kombinerede billede ikke altid den samme. • Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke, farve og fokusering, bliver optagelsen ikke vellykket. Sker dette, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og optage igen. • iPanorering under vand er ikke egnet til følgende situationer: – Når genstandene for tæt på kameraet – Billeder med ringe kontrast – Billeder med konstante ændringer • Du kan ikke lave panoramabilleder i følgende situationer: – Når du panorerer kameraet for hurtigt eller for langsomt. – Når kameraet ryster for meget. 39 DK