Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Zoom Du kan forstørre

Zoom Du kan forstørre billedet, når du optager. Kameraets optiske zoomfunktion kan forstørre billeder op til 4×. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 Flyt zoomknappen (W/T). Flyt zoomknappen (W/T) over mod T-siden for at zoome ind og flyt den hen mod W-siden for at zoome ud. • Se side 114 når zoomgraden overstiger 4×. T-side W-side Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Bemærkninger • Kameraet zoomer langsomt, mens du optager en film. • Zoom er låst til W-siden i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand MENU/Indstillingersøgning Indeks 40 DK

Visning af stillbilleder 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg et billede med / . zTips til betjening via træk Du kan udføre følgende handlinger ved at trække i LCD-skærmen under afspilning. Handling Viser det næste/forrige billede Skifter konstant billedet (næste/forrige billede) Viser billedindeksskærmen under afspilning Betjeningsmetode Træk mod højre eller venstre Træk mod højre eller venstre, og fortsæt med at trykke Træk opad zSådan vises billeder der er taget med et andet kamera Dette kamera opretter en billeddatabase-fil på hukommelseskortet til optagelse og afspilning af billeder. Hvis kameraet registrerer billeder, som ikke er registreret i billeddatabase-filen på hukommelseskortet, vises der et registreringsskærmbillede med meddelelsen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". For at få vist uregistrerede billeder skal du registrere dem ved at vælge [OK]. • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri ved registrering af billeder. Hvis der bruges et batteri med lavt strømniveau til at registrere billeder, er det muligvis ikke muligt at registrere alle data, eller dataene kan blive ødelagt, hvis batteriet løber tør for strøm. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 41 DK