Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Midlertidigt roteret

Midlertidigt roteret visning Dette anvendes i enkeltbilledtilstanden til midlertidigt at rotere et billede og forstørre det op på skærmen. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg et billede i lodret position t tryk på (Midlertidigt roteret visning). 3 For at annullere visningen, tryk på (Midlertidigt roteret visning) igen. Bemærkninger • Midlertidigt roteret visning er ikke til rådighed for følgende billeder: – Film – Panoramabilleder – Vandret orienterede billeder • Tryk på / annullerer midlertidigt roteret visning. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 44 DK

Visning af serieoptagelsesbilleder Afspiller serieoptagelsesbilleder. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg serieoptagelsesbilleder med / . 3 Tryk på den ønskede afspilningsknap i henhold til afspilningstilstanden. Knap-/betjeningsmetode Tryk på Tryk på Handling Grupperer serieoptagelsesbilleder og afspiller derefter kun hovedbillederne. Visningen skifter mellem enkeltbilledvisning og miniaturebilledvisning, hver gang du trykker på skærmen. Du kan få vist serieoptagelsesbillederne som en film ved at vippe kameraet til højre eller venstre. Bemærk • Du kan kun få vist serieoptagelsesbillederne som en film, når du indstiller [Visningstilstand] til [Datovisning] og [Vis serieoptagelsesgruppe] til [Vis kun hovedbillede]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Fortsættes r 45 DK