Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

zVisning af

zVisning af grupperede serieoptagelsesbilleder side om side Hvis du trykker på , vises der kun hovedbilledet. Du kan få vist en opstilling af billeder ved at følge proceduren nedenfor. Hovedbillede Visning af miniaturebilleder Billedet der vises ovenfor Visning af enkeltbillede 1Vis hovedbilledet i afspilningstilstand og tryk derefter på . Billederne vises i indekset. 2Tryk på / for at få vist hvert billede i en serieoptagelsesgruppe. • Du kan også vælge et billede, som skal vises, ved at trykke på miniaturebilledet i bunden af LCD-skærmen. 3Visningen skifter mellem enkeltbilledvisning og miniaturebilledvisning, hver gang du trykker på skærmen. 4For at annullere visningen skal du trykke på . zVisning af serieoptagelsesbillederne som en film vha. vipning af kameraet til højre eller venstre Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks For at få vist serieoptagelsesbilleder flydende som en film skal du trykke på derefter vippe kameraet til højre eller venstre som vist på illustrationen. , og Vip kameraet til højre eller venstre med kameraets center som akse. 46 DK

Visning af film 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg en film med / . 3 Tryk på på LCD-skærmen. Når du trykker på LCD-skærmen under afspilning, vises der betjeningsknapper. Knap-/betjeningsmetode Handling Lydstyrkekontrol Juster lydstyrken med eller . . Går til begyndelsen af filmen m Hurtigt tilbage Tryk på u eller på LCD-skærmen Normal afspilning/pause M Hurtigt fremad y Langsom afspilning Bemærk • Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer. zSådan vises der kun film på indeksskærmen Du kan få vist udelukkende filmminiaturer på indeksskærmen ved at trykke på (Visningstilstand) t (Mappevisning (MP4)) eller (AVCHD-visning). (Mappevisning (MP4)) (AVCHD-visning) Viser filmminiaturer i MP4-format på indeksskærmen. Viser filmminiaturer i AVCHD-format på indeksskærmen. t Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks • Når en filmfil er færdigafspillet, begynder kameraet automatisk at afspille den næste filmfil. 47 DK