Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

3D-funktioner Dette

3D-funktioner Dette kamera er kompatibelt med 3D-funktioner. De 3D-funktioner, som er installeret på dette kamera, er [3D-panorama] og [Multivinkelpanorering]. 3D-billeder optaget i tilstanden [3Dpanorama] kan kun afspilles på et 3D-TV, hvorimod billeder optaget i tilstanden [Multivinkelpanorering] kan afspilles både på dette kamera og på et 3D-TV. I dette afsnit beskrives forskellen mellem tilstanden [3D-panorama] og tilstanden [Multivinkelpanorering]. Se følgende sider angående yderligere oplysninger: – 3D-optagelse (side 50) – Visning af billeder optaget stereoskopisk i tilstanden Multivinkelpanorering (side 52) – Visning af et billede på et 3D-TV (side 53) Optagelse Panorer kameraet som vist på illustrationen for at optage 3Dbilleder. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Billeder optaget i [3D-panorama]- tilstand Billeder optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand Indeks Afspilning af billeder på kameraet De optagede billeder afspilles som normale stillbilleder. Du kan ikke få vist 3D-billeder. Du kan få vist stereoskopiske billeder optaget i [Multivinkelpanorering]- tilstand ved at vippe kameraet til højre eller venstre. Du kan finde flere oplysninger på side 52. Afspilning af billeder på et 3D-TV 3D-billeder optaget i billedformatet (Standard) og (Bred) kan afspilles og rulles igennem på et 3D- TV. Du kan finde flere oplysninger på side 53. Du kan finde flere oplysninger på side 53. Fortsættes r 48 DK

zFilnavn for 3D-billedet Et 3D-billede består af både JPEG- og MPO-filer. Hvis du importerer billeder optaget i tilstandene [3D-panorama] og [Multivinkelpanorering] til en computer, gemmes billeddataen som følger. 3D-panorama Multivinkelpanorering Filnavn på computeren DSC0ffff.JPG DSC0ffff.MPO DSC0aaaa.JPG DSC0aaaa.MPO DSC0ssss.JPG DSC0ssss.MPO Anvendelse Til afspilning af 3D-billeder på et 3D-TV Til afspilning af 3D-billeder på et 3D-TV Til afspilning af 3D-billeder på kameraet • Hvis du optager 3D-billeder i [Multivinkelpanorering]-tilstand, gemmes der følgende filer på computeren. – JPEG-filer og MPO-filer (til afspilning på kameraet) – JPEG-filer og MPO-filer (til afspilning på et 3D-TV) • Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen i et 3D-billede, kan det 3D-billede muligvis ikke afspilles ordentligt. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 49 DK