Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Carl Zeiss-objektiv

Carl Zeiss-objektiv Kameraet er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, der er i stand til at gengive skarpe billeder med fortræffelig kontrast. Objektivet til dette kamera er produceret under et kvalitetssikringssystem, som er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne for Carl Zeiss i Tyskland. Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet • LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er et resultat af den normale produktionsproces og påvirker ikke optagelsen. Sorte, hvide, røde, blå eller grønne prikker Billeder, der bruges i denne håndbog De billeder, der bruges som eksempler i denne håndbog, er billedgengivelser og ikke billeder, som rent faktisk er optaget med kameraet. Bemærk angående afspilning af film på andre apparater Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette kamera, kan ikke afspilles på følgende enheder. – Andre enheder der er kompatible med AVCHDformat, som ikke understøtter High Profile – Enheder, der ikke er kompatible med AVCHDformatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile til optagelse i MP4- format. Derfor kan film, der er optaget i MP4-format med dette kamera, ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning • Hvis der sprøjter vanddråber eller andre væsker på LCD-skærmen, og den bliver våd, skal du straks tørre skærmen af med en blød klud. Lader du væske forblive på LCD-skærmens overflade, kan det skade kvaliteten og forårsage funktionsfejl. • Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller udendørs. • Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl. • Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. • Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at bruge vold mod kameraet. Indeks Om fugtdannelse • Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre funktionsfejl i kameraet. • Hvis der opstår kondens, skal du slukke for kameraet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder. 4 DK

Indholdsfortegnelse Bemærkninger om brug af kameraet Optagelse Sådan bruges denne håndbog······························ 2 Bemærkninger om brug af kameraet ···················· 3 Betjeningssøgning················································· 9 MENU/Indstillinger-søgning ································ 12 Delenes navne ···················································· 17 Liste over ikoner der vises på skærmen ············· 19 Anvendelse af berøringspanelet ························· 21 Tilpasning af MENU-punkter ······························· 23 Brug af den interne hukommelse ························ 24 Indstil fokus ved at trykke på skærmen··············· 25 Brug af knappen for stillbilled-/filmtilstand··········· 26 Opt.funkt.····························································· 27 Intelligent autojustering ······································· 28 Bedste autojustering ··········································· 29 Intelligent panorering··········································· 31 Filmtilstand ·························································· 33 Auto programmeret ············································· 34 Defokuseret baggrund········································· 35 Valg af motiv ······················································· 36 iPanorering under vand······································· 39 Zoom ··································································· 40 Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 5 DK

 • Page 1 and 2: MENU/Indstillingersøgning Indholds
 • Page 3: Bemærkninger om brug af kameraet B
 • Page 7 and 8: Tv Computer Udskrivning Fejlfinding
 • Page 9 and 10: Betjeningssøgning Overlad indstill
 • Page 11 and 12: Redigering af billeder Male····
 • Page 13 and 14: Opt.funkt. Menupunkter Hvidbalance
 • Page 15 and 16: Bemærkninger • Det er kun de pun
 • Page 17 and 18: Delenes navne Kamera A Udløserknap
 • Page 19 and 20: Liste over ikoner der vises på sk
 • Page 21 and 22: Anvendelse af berøringspanelet Kam
 • Page 23 and 24: Tilpasning af MENU-punkter Under op
 • Page 25 and 26: Indstil fokus ved at trykke på sk
 • Page 27 and 28: Opt.funkt. Du kan vælge optagetils
 • Page 29 and 30: Bedste autojustering Kameraet kombi
 • Page 31 and 32: Intelligent panorering Giver dig mu
 • Page 33 and 34: Filmtilstand Giver dig mulighed for
 • Page 35 and 36: Defokuseret baggrund Kameraet fokus
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Kæledyr) (Strand) (Sne)
 • Page 39 and 40: iPanorering under vand Når kamerae
 • Page 41 and 42: Visning af stillbilleder 1 Tryk på
 • Page 43 and 44: Bredfm. zoom I enkeltbilledtilstand
 • Page 45 and 46: Visning af serieoptagelsesbilleder
 • Page 47 and 48: Visning af film 1 Tryk på (Afspil)
 • Page 49 and 50: zFilnavn for 3D-billedet Et 3D-bill
 • Page 51 and 52: zTips til optagelse af et 3D-billed
 • Page 53 and 54: Visning af et billede på et 3D-TV
 • Page 55 and 56:

  Nem-tilstand Giver dig mulighed for

 • Page 57 and 58:

  Smiludløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknap Du kan hurtigt begynde opt

 • Page 61 and 62:

  Blitz I Nem-tilstand kan du vælge

 • Page 63 and 64:

  MENU/Indstillingersøgning zTips ti

 • Page 65 and 66:

  Optageretning Indstil den retning s

 • Page 67 and 68:

  Billedformat/ Panoramabilledformat/

 • Page 69 and 70:

  zOm "billedkvalitet" og "billedform

 • Page 71 and 72:

  Makro Anvend denne indstilling til

 • Page 73 and 74:

  ISO Indstiller lysfølsomheden, nå

 • Page 75 and 76:

  Bemærkninger • [Hvidbalance] er

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan ændre fokuseringsmeto

 • Page 79 and 80:

  Lysmålermetode Vælger den måleme

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger • Funktionen Sceneg

 • Page 83 and 84:

  Registrering af ansigter Registrere

 • Page 85 and 86:

  Reduktion af lukkede øjne Når Val

 • Page 87 and 88:

  Nem-tilstand Når du kigger på sti

 • Page 89 and 90:

  Billedindeks Viser flere billeder p

 • Page 91 and 92:

  Diasshow med musik 1 Tryk på (Dias

 • Page 93 and 94:

  Slet Giver dig mulighed for at slet

 • Page 95 and 96:

  Send via TransferJet TransferJet er

 • Page 97 and 98:

  Male Maler eller tilføjer stempler

 • Page 99 and 100:

  Retouchering Retoucherer et gemt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningstilstand Giver dig mulighed

 • Page 103 and 104:

  Beskyt Beskytter de billeder du har

 • Page 105 and 106:

  Roter Roterer et stillbillede. Brug

 • Page 107 and 108:

  Skærmindstil. Indstiller om betjen

 • Page 109 and 110:

  MENU/Indstillingersøgning Antal bi

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan indstille den opt

 • Page 113 and 114:

  MENU/Indstillingersøgning Gitterli

 • Page 115 and 116:

  Autoretning Når kameraet drejes fo

 • Page 117 and 118:

  Rødøjereduktion Blitzen udløses

 • Page 119 and 120:

  Bip Ændrer indstillingerne for den

 • Page 121 and 122:

  MENU/Indstillingersøgning Language

 • Page 123 and 124:

  Demotilstand Du kan indstille, om d

 • Page 125 and 126:

  HDMI-opløsning Indstiller den opl

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Vælger videoudgangssigna

 • Page 129 and 130:

  USB-tilslut Vælger tilstanden, nå

 • Page 131 and 132:

  MENU/Indstillingersøgning Hent mus

 • Page 133 and 134:

  Strømbesparelse Indstiller hvor la

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Indstiller om overførselsfu

 • Page 137 and 138:

  Kalibrering Giver mulighed for at u

 • Page 139 and 140:

  Opret lagr.mappe Opretter en mappe

 • Page 141 and 142:

  Slet lagringsmappe Sletter den mapp

 • Page 143 and 144:

  Filnummer Vælger den metode der an

 • Page 145 and 146:

  Dato-/tidsindstilling Indstiller da

 • Page 147 and 148:

  Visning af et billede på et HD TV

 • Page 149 and 150:

  Visning af et billede ved hjælp af

 • Page 151 and 152:

  MENU/Indstillingersøgning Bemærkn

 • Page 153 and 154:

  Brug af softwaren Installation af "

 • Page 155 and 156:

  Tilslutning af kameraet til en comp

 • Page 157 and 158:

  Overførsel af billeder til en medi

 • Page 159 and 160:

  Oprettelse af en disk med film Du k

 • Page 161 and 162:

  Oprettelse af diske i standarddefin

 • Page 163 and 164:

  Fejlfinding Prøv følgende løsnin

 • Page 165 and 166:

  Anti-slørfunktionen fungerer ikke.

 • Page 167 and 168:

  Der kan ikke tages billeder i rækk

 • Page 169 and 170:

  Når først billeder er blevet eksp

 • Page 171 and 172:

  Advarselsindikatorer og meddelelser

 • Page 173 and 174:

  Ingen stillbilleder • Der er ikke

 • Page 175 and 176:

  Fejl i billeddatabase-fil Gendannel

 • Page 177 and 178:

  Hukommelseskort De typer hukommelse

 • Page 179 and 180:

  Batteri Om opladning af batteriet

 • Page 181 and 182:

  MENU/Indstillingersøgning Intellig

 • Page 183 and 184:

  MENU/Indstillingersøgning Transfer

 • Page 185 and 186:

  Forsigtig Undlad at bruge/opbevare

 • Page 187 and 188:

  G Gitterlinje .....................

 • Page 189:

  Bemærkninger angående licensen So