Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Visning af billeder

Visning af billeder optaget stereoskopisk i tilstanden Multivinkelpanorering Du kan få vist de stereoskopiske billeder optaget i [Multivinkelpanorering]-tilstand ved at vippe kameraet til højre eller venstre. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg billedet optaget i (Multivinkelpanorering)-tilstand med / . 3 Tryk på . 4 Vip kameraet til højre eller venstre. 5 Tryk på LCD-skærmen for at afslutte afspilningen. Bemærk • 3D-billeder optaget i [3D-panorama]-tilstand kan ikke afspilles i 3D på kameraet. zVipning af kameraet til højre eller venstre For at få vist billeder optaget stereoskopisk i [Multivinkelpanorering]-tilstand skal du vippe kameraet til højre eller venstre som vist på illustrationen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 52 DK

Visning af et billede på et 3D-TV Du kan få vist 3D-billeder optaget på kameraet i 3D-format ved at tilslutte kameraet til et 3D-TV med et HDMI-kabel (sælges separat). Se også i betjeningsvejledningen der fulgte med tv’et. 1 Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger). 2 Tilslut multiudgangsstanderen til tv’et med et HDMI-kabel (sælges separat). (Afspil)-knap Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning HDMI-stik 1 Til HDMI-stikket HDMI-kabel 2 Til HDMI-stikket Multiudgangsstander MENU/Indstillingersøgning 3 Tænd for tv’et og indstil indgangen. 4 Tryk på (Afspil)-knappen for at tænde kameraet. 5 Tryk på / for at vælge billeder optaget vha. tilstanden (3Doptagelse). 6 Tryk på (3D-visning). Indeks 7 Tryk på [OK]. Billeder, der er optaget med kameraet, vises på tv’et. 8 Tryk på / på kameraets LCD-skærm for at vælge den ønskede tilstand. Fortsættes r 53 DK