Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Scroll afspilning

Scroll afspilning Kontinuerlig afspil. Afslutter 3Dvisning Afspiller rullende billeder optaget i tilstanden 3D-panorama. Tryk på u for at afspille/pause de rullende billeder og / for at ændre rulleretningen. • Ved afspilning af et 3D-billede optaget i billedformatet [16:9] er [Scroll afspilning] ikke til rådighed. Afspiller kontinuerligt udelukkende 3Dbilleder. Tryk på / for at få vist det næste/ forrige billede. Afslutter 3D-afspilning. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Bemærkninger • Når du vælger tilstanden (3D-visning), vises der kun 3D-billeder. • Hvis du afspiller et billede optaget i [3D-panorama]-tilstand med [Optageretning] indstillet til [Op] eller [Ned], afspilles billedet vandret på tv’et. • Tryk på t (Indstillinger) t (Primære indstill.) for at vælge [Auto] eller [1080i] for [HDMI-opløsning]. • Biplyden er fastsat til [Lukker]. • Du skal ikke bruge udgangsterminalerne til at slutte kameraet til andre apparater. Når kameraet sluttes til et tv vha. udgangsterminalerne, vises der ingen video og lyd. En sådan tilslutning kan også give problemer på kameraet og/eller det tilsluttede apparat. • Denne funktion fungerer muligvis ikke ordentligt på visse tv-apparater. Du er f.eks. muligvis ikke i stand til at se en video på dit tv, udsende i 3D-tilstand eller høre lyden fra tv’et. • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet. • Når kameraet tilsluttes til et tv, skal der anvendes et HDMI-kabel, som kan tilsluttes til ministikket i kameraenden og til tv-stikket. • Optagelsen stopper muligvis automatisk for at beskytte kameraet efter et stykke tid, når du optager film, mens kameraet er sluttet til tv’et via et HDMI-kabel (sælges separat). MENU/Indstillingersøgning Indeks 54 DK

Nem-tilstand Giver dig mulighed for at optage stillbilleder ved brug af mindst mulige funktioner. Tekststørrelsen forøges, og indikatorerne bliver nemmere at se. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 Indstil / -tilstandsknappen til (Stillbillede). 3 t (Nem-tilstand) t [OK] Bemærkninger • Batteriets styrke aftager muligvis hurtigere, da lysstyrken på skærmen forøges automatisk. • Afspilningstilstanden skifter også til [Nem-tilstand]. zTilgængelige funktioner i Nem-tilstand (optagelse) Smiludløser: Tryk på (smil). Billedformat: t [Billedformat] t Vælg [Stort] eller [Lille] Blitz: t [Blitz] t Vælg [Auto] eller [Fra] Selvudløser: t [Selvudløser] t Vælg [Fra] eller [Til] Afslutter Nem-tilstand: t [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zOm Scenegenkendelse Scenegenkendelse kan anvendes i Nem-tilstand. Denne funktion gør kameraet i stand til automatisk at genkende optageforholdene og tage billedet. Ikon for Scenegenkendelse • Kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Fokusering tæt på) eller (Portræt) og viser et ikon på LCD-skærmen, når scenen er genkendt. Du kan finde flere oplysninger på side 80. 55 DK