Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Filmoptagelsesscene

Filmoptagelsesscene Giver dig mulighed at optage med forudangivne indstillinger svarende til forholdene, når kameraet er i filmtilstand. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Filmtilstand) 3 t (Filmoptagelsesscene) t ønsket tilstand 4 Tryk på udløserknappen. 5 Tryk på udløserknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Auto) (Under vandet) Justerer automatisk indstillingen. Giver dig mulighed for at optage en film under vand i naturlige farver ved brug af et undervandshus (fx en undervandspakke). MENU/Indstillingersøgning Indeks 56 DK

Smiludløser Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Smiludløser) 3 Vent mens der registreres et smil. Når smileniveauet overstiger V-punktet på indikatoren, optager kameraet automatisk billeder. Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager kameraet billedet og vender derefter tilbage til Smiludløsertilstanden. 4 Tryk på t (Smiludløser) for at afslutte Smiludløser. Indikator for følsomhed for smilregistrering Registrering af ansigter-ramme Bemærkninger • Optagelse ved brug af Smiludløser afsluttes automatisk, når enten hukommelseskortet eller den interne hukommelse er fyldt op. • Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. • Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen. • Funktionen [Smiludløser] er ikke til rådighed i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zIndstilling af Følsomhed for smileregistrering I tilstanden Smiludløser vises der en knap, der indstiller følsomheden for smilregistrering. : Registrerer et stort smil. : Registrerer et normalt smil. : Registrerer selv et lille smil. • Følsomheden for smilregistrering er fastsat til [Normalt smil] i Nem-tilstand. • Når [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra], vises følsomheden for smilregistrering ikke. Fortsættes r 57 DK