Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning zTips til bedre optagelser af smil 1 Dæk ikke øjnene med pandehåret. Dæk ikke for ansigtet med hatte, masker, solbriller osv. 2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod kameraet og hold det så vandret som muligt. Hold øjnene knebet sammen. 3 Giv et klart smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis man kan se tænderne. • Udløseren aktiveres, når en person, hvis ansigt er registreret, smiler. • Du kan vælge eller registrere det valgte motiv til ansigtsregistrering med [Registrering af ansigter]. Når det valgte ansigt er registreret i kameraets hukommelse, udføres der kun Smilregistrering på det ansigt. For at udføre smilregistrering på et andet ansigt, skal du trykke på det ansigt (side 83). • Hvis kameraet ikke registrerer noget smil, indstilles følsomheden for smilregistrering til [Lille smil]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 58 DK

Filmknap Du kan hurtigt begynde optagelse af film i alle optagetilstande. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 Tryk på . 3 Tryk på for at afslutte filmoptagelsen. Du kan også forlade filmoptagelse ved at trykke på udløserknappen. Bemærk • Filmknappen er ikke til rådighed i følgende situationer: – Når funktionen [Smiludløser] er aktiveret – I Nem-tilstand – Ved brug af [Selvudløser] zÆndring af filmformatet, billedkvaliteten eller billedformatet Filmformat: t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] Kvalitet (AVCHD): Billedformat (MP4): (Opt.funkt.) t (Filmtilstand) t (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD 9M HQ] (Opt.funkt.) t (Filmtilstand) t (Billedformat) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller [MP4 3M] Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 59 DK