Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Blitz 1 Tryk

Blitz 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Blitz) t ønsket tilstand Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . (Auto) (Til) (Langsom synkro) (Fra) Udløses ved optagelse under forhold med svag belysning eller modlys. Blitzen udløses altid. Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. Blitzen udløses ikke. Bemærkninger • Blitzen affyres to gange. Den første blitz justerer lysmængden. • Når blitzen oplades, vises . • Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse. • [Til] eller [Langsom synkro] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering eller tilstanden Bedste autojustering. • [Blitz] er indstillet til [Fra] i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I tilstanden Defokuseret baggrund Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zNår der opstår "Hvide runde pletter" på fotos taget med blitz Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.), som svæver rundt tæt på objektivet. Når de fremhæves af kameraets blitz, ser de ud som hvide runde pletter. Kamera Motiv Partikler (støv, pollen osv.) i luften Hvordan kan "Hvide runde pletter" reduceres? • Oplys rummet og optag motivet uden brug af blitz. • Vælg tilstanden (Anti-bevægelsesslør) eller (Høj følsomhed) i Valg af motiv. ([Blitz] er indstillet til [Fra].) 60 DK

Blitz I Nem-tilstand kan du vælge blitzindstillingen fra . 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Nem-tilstand) t [OK] 3 t [Blitz] t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Auto Fra Udløses ved optagelse under forhold med svag belysning eller modlys. Blitzen udløses ikke. MENU/Indstillingersøgning Indeks 61 DK