Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Selvudløser 1 Tryk

Selvudløser 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Selvudløser) t ønsket tilstand Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . (Fra) Selvudløseren anvendes ikke. (10 sek) Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10-sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres. Tryk på for at annullere. (2 sek) Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder. (Selvportræt, én person) (Selvportræt, to personer) Indstiller selvudløseren til Portrætselvudløser. Når kameraet registrerer det specificerede antal ansigter, lyder der et bip, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere. Bemærkninger • I Filmtilstanden er [Selvportræt, én person] og [Selvportræt, to personer] ikke til rådighed. • Selvudløseren er ikke til rådighed i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zAutomatisk optagelse med Portrætselvudløser Ret objektivet mod dig selv, sådan at dit ansigt vises på LCD-skærmen. Kameraet registrerer motiverne, og derefter aktiveres lukkeren. Kameraet bestemmer den optimale billedkomposition og sikrer, at ansigterne kommer med på LCD-skærmen. Du skal ikke bevæge kameraet efter biplyden. • Du kan også optage et billede ved at trykke på udløserknappen, mens du bruger denne funktion. Fortsættes r 62 DK

MENU/Indstillingersøgning zTips til forebyggelse af sløring Hvis dine hænder eller krop bevæger sig, mens du holder kameraet og trykker på udløserknappen, opstår der "kamerarystelse". Der opstår ofte kamerarystelse under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder, som f.eks. dem i tilstandene (Tusmørke portræt) eller (Tusmørke). I sådan et tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips. • Optag ved brug af selvudløseren med en 2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved at holde dine arme helt ind til kroppen, efter du har trykket på udløserknappen. • Anvend et stativ eller placer kameraet på en plan overflade for at holde kameraet stille. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 63 DK