Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Defokus.effekt

Defokus.effekt Indstiller niveauet for defokuseringseffekten af baggrunden ved optagelse i tilstanden Defokuseret baggrund. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Defokuseret baggrund) Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. 3 t (Defokus.effekt) t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Lav) (Mellem) (Høj) Tilføjer en mindre defokuseringseffekt af baggrunden. Tilføjer en gennemsnitlig defokuseringseffekt af baggrunden. Tilføjer en kraftig defokuseringseffekt af baggrunden. MENU/Indstillingersøgning Indeks 66 DK

Billedformat/ Panoramabilledformat/Kvalitet Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede. Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Billedformat), (Panoramabilledformat) eller (Kvalitet) t ønsket format Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. Ved optagelse af stillbilleder Billedformat Retningslinjer for brug LCD-skærm (4000×3000) Til udskrifter op til A3+ format (3264×2448) Til udskrifter op til A3 format (2592×1944) Til udskrifter op til L/2L/A4 format Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks (640×480) Til e-mailvedhæftninger Billeder vises i breddehøjde-forholdet 4:3. (4000×2248) Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A4-størrelse (1920×1080) Til visning på et high-definition-tv. Billederne fylder hele skærmen ud. Bemærk • Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder, kan begge sider muligvis blive skåret af. I Nem-tilstand Stort Lille Optager billeder i format [12M]. Optager billeder i format [5M]. 67 DK