Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Indstillinger for

Indstillinger for serieoptag. Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie, når du holder udløserknappen nede. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Indstillinger for serieoptag.) t ønsket tilstand Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . (Fra) (Høj) (Mellem) (Lav) Optager et enkelt billede. Optager op til 10 billeder efter hinanden pr. sekund. Optager op til 5 billeder efter hinanden pr. sekund. Optager op til 2 billeder efter hinanden pr. sekund. Bemærkninger • [Indstillinger for serieoptag.] er ikke til rådighed i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – I Nem-tilstand • [Blitz] er indstillet til [Fra]. • Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på op til 10 billeder. • Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling. • [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] indstilles for det første billede, og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder. • Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse. • Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller et hukommelseskort er fyldt op, stopper serieoptagelsen. • Under forhold med langsom lukkerhastighed falder serieoptagelsens antal af billeder pr. sekund muligvis. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks zOm optagelse af serieoptagelsesbilleder Efter optagelse af serieoptagelsesbilleder vises de optagede billeder i rammer på LCDskærmen. Når alle billederne er placeret i rammerne, er optagelsen færdig. Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på [Annuller optagelse] t [OK]. Når optagelsen stopper, gemmes billedet, der vises i indeks, samt billederne i billedbehandlingen. 70 DK

Makro Anvend denne indstilling til at optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og blomster. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Makro) t ønsket tilstand Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. (Auto) (Fokusering tæt på) Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder. Brug denne tilstand til at optage på korte afstande. Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm Bemærkninger • [Makro] er indstillet til [Auto] i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – I Nem-tilstand – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] • Bemærk følgende punkter når du anvender Fokusering tæt på-tilstanden. – Du kan ikke anvende funktionerne Serieoptagelse eller Registrering af ansigter. – Denne tilstand annulleres, hvis du slukker kameraet eller skifter til en anden optagetilstand. – De indstillinger for blitztilstanden, som du kan anvende i denne tilstand, er kun [Til] eller [Fra]. – Fokuseringshastigheden bliver langsommere. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 71 DK