Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Hvidbalance under vandet

Hvidbalance under vandet Justerer farvetonen, når kameraet er indstillet til (Under vandet)-tilstand i Valg af motiv, (Under vandet)-tilstand i [Filmoptagelsesscene] eller (iPanorering under vand)-tilstand. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Hvidbalance under vandet) 3 Ønsket tilstand t [OK] Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Auto) Justerer automatisk farvetoner til undervandsforhold, sådan at farverne fremstår naturlige. (Under vandet 1) Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk. (Under vandet 2) Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er stærk. (Et tryk) Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve gemt i [1 tryk indst.]-tilstanden, bruges som den grundlæggende hvide farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre indstillinger ikke giver præcise farver. (1 tryk indst.) Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et tryk]-tilstand (side 75). MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærkninger • Afhængig af farven på vandet fungerer Hvidbalance under vandet eventuelt ikke korrekt, selvom du vælger [Under vandet 1] eller [Under vandet 2]. • Når [Blitz] er [Til], kan hvidbalance under vandet kun justeres til [Auto], [Et tryk] eller [1 tryk indst.]. • [1 tryk indst.] kan ikke vælges under opladning af blitzen. • De hvid-referencer, der er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat. 76 DK

Fokus Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling. AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Fokus) t ønsket tilstand Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. (Multi-AF) (Center-AF) Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i områdesøgerens ramme. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret. • Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, arbejder AF med prioritet på ansigter. • Når Valg af motiv er indstillet til (Under vandet), er fokuseringen tilpasset til undervandsoptagelser. Når du trykker halvvejs ned på udløserknappen, og derved opnår fokus, vises der en stor grøn ramme. Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af områdesøgerens ramme. Bruges det sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker det. Ramme for AFområdesøger Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks (Spot - AF) Fokuserer automatisk på et ekstremt lille motiv eller et smalt område. Bruges det sammen med funktionen AF-lås, kan du komponere billedet, som du ønsker det. Hold kameraet stille sådan at AFområdesøgerrammen ikke kommer væk fra motivet. Ramme for AFområdesøger Ramme for AFområdesøger Fortsættes r 77 DK