Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Bemærkninger • Når

Bemærkninger • Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er indstillingen af AF-områdesøgerrammen deaktiveret, og AF-områdesøgerrammen vises i stedet som en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen. • Hvis du indstiller fokustilstanden til andet end [Multi-AF], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved berøring]. • [Fokus] er indstillet til [Multi-AF] i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent autojustering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – I Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – I Nem-tilstand – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] – Når du justerer fokus vha. tryk på LCD-skærmen • Hvis Sporingsfokus er aktiveret, fokuserer kameraet med prioritet på det motiv, som skal spores. zHurtigt valg af det prioriterede motiv Trykker du på berøringspanelet, vises der et indrammet område, og når du efterfølgende trykker udløserknappen halvvejs ned, fokuseres området. Tryk på for at frigøre fokuseringen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 78 DK

Lysmålermetode Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Lysmålermetode) t ønsket tilstand (Multi) (Center) (Spot) Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område. Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre). Måler billedets midte og bestemmer eksponeringen baseret på lysstyrken af motivet der (Centreret måling). Måler kun en del af motivet (Punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden. Krydser til punktmåling Placeres på motivet Bemærkninger • Der kan ikke vælges [Spot] i Filmtilstand. • Hvis du indstiller Lysmålermetoden til andet end [Multi], er [Registrering af ansigter] fastsat til [Ved berøring]. • [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi] i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent autojustering – I tilstanden Bedste autojustering – I tilstanden Defokuseret baggrund – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – I Nem-tilstand – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 79 DK