Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Blød hud-effekt Når

Blød hud-effekt Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, kan der indstilles, om Blød hud-effekten skal anvendes og effektniveauet. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Blød hud-effekt) t ønsket tilstand Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. (Fra) (Lav) (Mellem) (Høj) Anvend ikke Blød hud-effekt. Tilføjer mindre Blød hud-effekt. Tilføjer moderat Blød hud-effekt. Tilføjer kraftig Blød hud-effekt. Bemærkninger • [Fra] er ikke til rådighed, når Valg af motiv er indstillet til (Blød hud)-tilstand. • [Blød hud-effekt] kan muligvis ikke ses afhængigt af motivet. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 82 DK

Registrering af ansigter Registrerer ansigter på dine motiver og justerer indstillingerne for fokus, blitz, eksponering, hvidbalance og rødøjereduktion automatisk. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Registrering af ansigter) t ønsket tilstand Afhængigt af optagetilstanden indstilles dette vha. knapperne, der vises på venstre side af skærmen. (Ved berøring) (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Ramme til ansigtsregistrering (orange) Når kameraet registrerer mere end et motiv, vil kameraet vurdere hvilket motiv, der er hovedmotivet, og indstille fokus efter prioritet. Rammen til Registrering af ansigter omkring hovedmotivet skifter til orangefarvet . Rammen, hvor fokus er indstillet, bliver grøn, når du trykker halvt ned på udløserknappen. Ramme til ansigtsregistrering (hvid) Registrerer ansigtet, når der trykkes på et område med et ansigt på skærmen. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på. Registrerer og optager med prioritet på børneansigter. Registrerer og optager med prioritet på voksenansigter. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærkninger • [Registrering af ansigter] er ikke til rådighed i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand – I Nem-tilstand • [Ved berøring] er ikke til rådighed, når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. • Du kan kun vælge [Registrering af ansigter], når fokustilstanden er indstillet til [Multi-AF], eller lysmålermetoden er indstillet til [Multi]. • Funktionen Registrering af ansigter fungerer ikke, når du anvender digital zoom. • Der kan registreres op til 8 ansigter. • Voksne og børn genkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. • Under optagelse med Smiludløser indstilles [Registrering af ansigter] automatisk til [Auto], selv hvis den er indstillet til [Ved berøring]. Fortsættes r 83 DK